Meniu

Toate legile promulgate din 2000 pana in prezent


Numarul total de legi existente:182967

Cuvant inainte: tot accessul la legislatie este oferit in mod gratuit.
Legislatia este actualizata la zi, iar tot continutul legislatiei, poate fi vazut accesand butonul "Continut" din partea dreapta a paginii.
Pentru sugestii/colaborari ne puteti contacta la 0728 787 372.

Optiuni: Puteti cauta dupa cuvinte cheie care pot fi regasite in lege, sau chiar dupa lege in formatul "00/1234".

De asemenea, puteti sa folositi functia "criterii de cautare", si sa vedeti cand apar legi, care contin cuvintele dv cheie, de cautare.

nr/data Nume actiune vizualizeaza detalii
Ordin 2696 din 11 Decembrie 2008 Ministerul Culturii și Cultelor Ordin al ministrului culturii și cultelor privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa "B", a imobilului Grupul Școlar Silvic, Str. Gării nr. 1, orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud.
Ordin 2495 din 30 Iulie 2008 Ministerul Culturii și Cultelor Ordin al ministrului culturii și cultelor privind declasarea imobilului "Casă", bd. Ion Mihalache nr. 16, sectorul 1, București.
Acord - din 27 Septembrie 2010 - Acord între Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri din România și Ministerul Economiei al Republicii Moldova.
Ordin 1817 din 29 Martie 2011 Ministerul Finanțelor Publice Ordin privind completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plății salariilor la instituțiile publice.
Ordin 60 din 30 Martie 2011 Ministerul Administrației și Internelor Ordin pentru stabilirea zilei aniversare a Direcției Generale Anticorupție.
Ordin 3982 din 28 Martie 2011 Ministerul Educației Ordin privind aprobarea componenței nominale a comisiilor de specialitate ale panelului 2 - Științe inginerești din cadrul Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare.
Ordin 80 din 2 Martie 2011 Departamentul pentru Afaceri Europene Ordin pentru modificarea și completarea Metodologiei privind mecanismul intern de rambursare a cheltuielilor de transport pentru participarea experților/delegaților români la reuniunile consiliilor Uniunii Europene și ale Consiliului European, aprobată prin Ordinul secretarului de stat al Departamentului pentru Afaceri Europene nr. 120/2007 .
Hotărâre 274 din 23 Martie 2011 Guvernul României Hotărâre pentru aprobarea Acordului de colaborare dintre Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri din România și Ministerul Economiei al Republicii Moldova, semnat la București la 27 septembrie 2010.
Ordin 1805 din 24 Martie 2011 Ministerul Finanțelor Publice Ordin pentru modificarea art. 4 din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.609/2009 privind contractarea unui împrumut sub forma unei emisiuni de obligațiuni denominate în euro pe piețele externe de capital, în sumă de minimum 500 milioane euro și maximum 1.500 milioane euro, cu o scadență de minimum 5 ani, și desemnarea administratorilor tranzacției.
Hotărâre 135 din 16 Februarie 2011 Guvernul României Hotărâre pentru aprobarea regulilor procedurale privind condițiile și termenii referitori la durata, conținutul și limitele de exercitare a drepturilor de uz și servitute asupra proprietăților private afectate de capacitățile energetice, a convenției-cadru, precum și a regulilor procedurale pentru determinarea cuantumului indemnizațiilor și a despăgubirilor și a modului de plată a acestora.
Hotărâre 1081 din 11 Decembrie 2013 Guvernul României Hotărâre privind aprobarea Strategiei naționale și a Planului de acțiune pentru conservarea biodiversității 2014-2020.
Decizie 9 din 22 Ianuarie 2014 PRIM-MINISTRUL Decizie privind eliberarea domnului Chiper Constantin-Cătălin din funcția de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne.
Decizie 529 din 12 Decembrie 2013 Guvernul României Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 din Ordonanța Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii.
Decizie 507 din 5 Decembrie 2013 Curtea Constituțională a României Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 278^1 alin. 10 din Codul de procedură penală.
Hotărâre 29 din 15 Ianuarie 2014 Guvernul României Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar și modificarea caracteristicilor tehnice ale unui imobil aflat în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului prin Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Bihor, precum și trecerea acestuia din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și demolării, și pentru actualizarea anexei nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
Decizie 506 din 5 Decembrie 2013 Curtea Constituțională a României Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 278^1 alin. 10 din Codul de procedură penală.
Decizie 527 din 12 Decembrie 2013 Curtea Constituțională a României Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 320^1 alin. 1, 2 și 8 din Codul de procedură penală.
Decizie 523 din 12 Decembrie 2013 Curtea Constituțională a României Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 522^1 alin. 2 din Codul de procedură penală.
Decizie 500 din 5 Decembrie 2013 Curtea Constituțională a României Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 74 alin. (7) și (8) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.
Ordin 468 din 12 Iulie 2006 Ministerul Agriculturii Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale pentru aprobarea formularului-tip al cererilor, precum și a procedurii de acordare a cotelor și înscriere în Registrul cotelor.
Ordin 1266 din 7 Iulie 2006 Ministerul Transporturilor Ordin al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului privind completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 447/2003 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind examinarea medicală și psihologică a personalului din transporturi cu responsabilități în siguranța circulației și a navigației, precum și organizarea, funcționarea și componența comisiilor medicale și psihologice de siguranța circulației, cu modificările și completările ulterioare.
Hotărâre 909 din 12 Iulie 2006 Guvernul României Hotărâre privind transmiterea unui teren agricol, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale - Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Călărași - Unitatea pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie Călărași în administrarea Agenției Domeniilor Statului.
Decizie 114346 din 27 Iunie 2006 Comisia de Supraveghere a Asigurărilor Decizie pentru autorizarea funcționării ca broker de asigurare a Societății Comerciale "Direct Automotive Broker de Asigurare" - S.R.L..
Hotărâre 892 din 5 Iulie 2006 Guvernul României Hotărâre privind închiderea Punctului de control pentru trecerea frontierei Giurgiu (România) - Ruse (Bulgaria) Gara Fluvială km 492+500, pentru traficul internațional de călători.
Decizie 20 din 15 Ianuarie 2019 Curtea Constituțională a României Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 142 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală și ale art. 227 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.