Meniu

Toate legile promulgate din 2000 pana in prezent


Numarul total de legi existente:182967

Cuvant inainte: tot accessul la legislatie este oferit in mod gratuit.
Legislatia este actualizata la zi, iar tot continutul legislatiei, poate fi vazut accesand butonul "Continut" din partea dreapta a paginii.
Pentru sugestii/colaborari ne puteti contacta la 0728 787 372.

Optiuni: Puteti cauta dupa cuvinte cheie care pot fi regasite in lege, sau chiar dupa lege in formatul "00/1234".

De asemenea, puteti sa folositi functia "criterii de cautare", si sa vedeti cand apar legi, care contin cuvintele dv cheie, de cautare.

nr/data Nume actiune vizualizeaza detalii
Lege 558 din 18 Decembrie 2003 Parlamentul României Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, precum și a unor alte acte normative.
Decret 869 din 17 Decembrie 2003 Președintele României Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării.
Lege 556 din 18 Decembrie 2003 Parlamentul României Lege pentru modificarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării.
Decret 865 din 17 Decembrie 2003 Președintele României Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 541/2002 privind economisirea și creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ.
Lege 552 din 18 Decembrie 2003 Parlamentul României Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 541/2002 privind economisirea și creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ.
Decret 864 din 17 Decembrie 2003 Președintele României Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 14 alin. (1) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului.
Lege 551 din 18 Decembrie 2003 Parlamentul României Lege pentru modificarea art. 14 alin. (1) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului.
Decret 863 din 17 Decembrie 2003 Președintele României Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2003 pentru modificarea și completarea unor reglementări referitoare la organizarea și desfășurarea referendumului.
Lege 550 din 18 Decembrie 2003 Parlamentul României Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2003 pentru modificarea și completarea unor reglementări referitoare la organizarea și desfășurarea referendumului.
Norme 14 din 15 Decembrie 2003 Banca Națională a României Norme privind investițiile permise instituțiilor emitente de monedă electronică.
Norme 13 din 15 Decembrie 2003 Banca Națională a României Norme pentru modificarea și completarea Normelor Băncii Naționale a României nr. 3/2002 privind standardele de cunoaștere a clientelei.
Ordin 5442 din 11 Noiembrie 2003 Comisia Centrală Fiscală Ordin al ministrului educației, cercetării și tineretului privind aprobarea Metodologiei de autorizare, suspendare și anulare a autorizației de funcționare a parcului științific și tehnologic și a Procedurii de admitere în parcul științific și tehnologic a agenților economici.
Ordin 887 din 12 Decembrie 2003 Casa Națională de Asigurări de Sănătate Ordin al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și familiei și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 22/14/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale spitalicești, îngrijirilor la domiciliu, serviciilor medicale de urgență și transport sanitar, precum și a serviciilor de recuperare a sănătății, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare.
Ordin 1156 din 12 Decembrie 2003 Ministerul Sănătății Ordin al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și familiei și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 22/14/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale spitalicești, îngrijirilor la domiciliu, serviciilor medicale de urgență și transport sanitar, precum și a serviciilor de recuperare a sănătății, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare.
Ordin 311 din 5 Decembrie 2003 Ministerul Economiei și Comerțului Ordin al ministrului economiei și comerțului pentru aprobarea Prescripției tehnice PT C 10/1-2003, ediția 1, "Cerințe tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea, repararea și verificarea conductelor de abur și de apă fierbinte sub presiune".
Ordin 191 din 9 Decembrie 2003 Agenția Națională pentru Sport Ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Sport privind aprobarea Condițiilor minime pentru ocuparea funcției publice vacante de director executiv al direcției pentru sport județene, respectiv a municipiului București.
Norme 15 din 18 Decembrie 2003 Banca Națională a României Norme privind limitarea riscului de credit la creditul de consum.
Ordin 1010 din 10 Decembrie 2003 Ministerul Transporturilor Ordin al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea reglementării tehnice "Metodologie privind Programul de urmărire în timp a comportării construcțiilor din punct de vedere al cerințelor funcționale", indicativ MP-031-03.
Hotărâre 1515 din 18 Decembrie 2003 Guvernul României Hotărâre pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.
Hotărâre 1486 din 11 Decembrie 2003 Guvernul României Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 834/2003 privind înființarea Centrului Național de Cultură al Romilor.
Hotărâre 1485 din 11 Decembrie 2003 Guvernul României Hotărâre pentru aprobarea Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.
Hotărâre 1481 din 11 Decembrie 2003 Guvernul României Hotărâre pentru aprobarea plății contribuției voluntare, în lei, a României la Fondul Programului Special de Dezvoltare al Agenției Interguvernamentale a Francofoniei, pe anul 2003.
Decret 862 din 17 Decembrie 2003 Președintele României Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de cooperare dintre România și Centrul European pentru Prognoze Meteorologice pe Durată Medie, semnat la București la 21 mai 2003, și a Acordului dintre România și Organizația Europeană pentru Exploatarea Sateliților Meteorologici (EUMETSAT) privind statutul de stat cooperant, semnat la Cheia la 17 iulie 2003.
Acord Acord din 1 Ianuarie 2003 - Acord între România și Organizația Europeană pentru Exploatarea Sateliților Meteorologici (EUMETSAT) privind statutul de stat cooperant.
Acord Acord din 1 Ianuarie 2003 - Acord de cooperare între România și Centrul European pentru Prognoze Meteorologice pe Durată Medie.