Meniu

Toate legile promulgate din 2000 pana in prezent


Numarul total de legi existente:182967

Cuvant inainte: tot accessul la legislatie este oferit in mod gratuit.
Legislatia este actualizata la zi, iar tot continutul legislatiei, poate fi vazut accesand butonul "Continut" din partea dreapta a paginii.
Pentru sugestii/colaborari ne puteti contacta la 0728 787 372.

Optiuni: Puteti cauta dupa cuvinte cheie care pot fi regasite in lege, sau chiar dupa lege in formatul "00/1234".

De asemenea, puteti sa folositi functia "criterii de cautare", si sa vedeti cand apar legi, care contin cuvintele dv cheie, de cautare.

nr/data Nume actiune vizualizeaza detalii
Decret 879 din 19 Decembrie 2003 Președintele României Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 44/2003 pentru completarea art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat.
Lege 562 din 22 Decembrie 2003 Parlamentul României Lege privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 44/2003 pentru completarea art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat.
OUG 127 din 18 Decembrie 2003 Guvernul României Ordonanță de urgență privind identificarea și înregistrarea suinelor, ovinelor și caprinelor.
Ordin 5574 din 2 Decembrie 2003 Comisia Centrală Fiscală Ordin al ministrului educației, cercetării și tineretului privind aprobarea Metodologiei de evaluare a unităților de învățământ preuniversitar în vederea acordării autorizației de încredere.
Decizia 414 din 6 Noiembrie 2003 Curtea Constituțională a României Decizia nr. 414 din 6 noiembrie 2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/1999 privind protecția socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 312/2001.
Decizia 411 din 4 Noiembrie 2003 Curtea Constituțională a României Decizia nr. 411 din 4 noiembrie 2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 12 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2001 privind soluționarea contestațiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite de organele Ministerului Finanțelor Publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 506/2001.
Decret 832 din 9 Decembrie 2003 Președintele României Decret pentru promulgarea Legii privind Medalia Bărbăție și Credință.
Lege 528 din 11 Decembrie 2003 Parlamentul României Lege privind Medalia Bărbăție și Credință.
Ordin 173 din 16 Octombrie 2003 Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare Ordin al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare pentru aprobarea Normelor de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic și radiologie intervențională.
Hotărâre 1522 din 18 Decembrie 2003 Guvernul României Hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie.
Memorandum Memorandum din 1 Ianuarie 2003 - Memorandum de înțelegere între România și Comunitatea Europeană referitor la participarea României la Programul comunitar Customs 2007.
Hotărâre 1519 din 18 Decembrie 2003 Guvernul României Hotărâre privind aprobarea Memorandumului de înțelegere dintre România și Comunitatea Europeană referitor la participarea României la Programul comunitar Customs 2007, semnat la București la 18 iulie 2003, și a plății contribuției financiare a României pentru participarea în anul 2003 la Programul comunitar Customs 2007.
Hotărâre 1518 din 18 Decembrie 2003 Guvernul României Hotărâre pentru aprobarea cheltuielilor ocazionate de prezența în România, în perioada 1 decembrie 2003-30 iunie 2004, în calitate de consilier al ministrului afacerilor externe, a domnului Wolfgang Dix, diplomat în Ministerul Afacerilor Externe din Republica Federală Germania.
Program Program din 1 Ianuarie 2003 - Program de aplicare a Acordului cultural dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Maroc pentru anii 2003, 2004 și 2005.
Hotărâre 1517 din 18 Decembrie 2003 Guvernul României Hotărâre privind acordarea unui ajutor nerambursabil Ministerului Afacerilor Externe din Republica Georgia.
Hotărâre 1516 din 18 Decembrie 2003 Guvernul României Hotărâre privind aprobarea Programului de aplicare a Acordului cultural dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Maroc pentru anii 2003, 2004 și 2005, semnat la Rabat la 9 aprilie 2003.
Hotărâre 1514 din 18 Decembrie 2003 Guvernul României Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 457/2003 privind asigurarea securității utilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune.
Hotărâre 1480 din 11 Decembrie 2003 Guvernul României Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 453/2003 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși.
Decizia 473 din 9 Decembrie 2003 Curtea Constituțională a României Decizia nr. 473 din 9 decembrie 2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 141/2002 privind reglementarea depozitării semințelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea și constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 149/2003.
Ordin 1009 din 10 Decembrie 2003 Ministerul Transporturilor Ordin al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea reglementării tehnice "Metodologie pentru consolidarea stratului suport (zidărie, tencuieli) și tratamentul suprafețelor pictate la construcțiile vechi cu valoare de patrimoniu, în condiții de umiditate excesivă și existența biodegradării. Studiu de caz: Biserica Sfântul Nicolae Făcătorul de Minuni - Mănăstirea Popăuți", indicativ MP 030-03.
rdin 315 din 5 Decembrie 2003 Ministerul Economiei și Comerțului rdin al ministrului economiei și comerțului pentru aprobarea Prescripției tehnice C 4 N-2003 "Prescripții tehnice pentru proiectarea, execuția, instalarea, exploatarea, repararea și verificarea recipientelor metalice stabile sub presiune".
Decret 875 din 18 Decembrie 2003 Președintele României Decret pentru trecerea în rezervă a unui general de brigadă din Ministerul Apărării Naționale.
Decret 874 din 18 Decembrie 2003 Președintele României Decret pentru trecerea în rezervă a unui contraamiral de flotilă din Ministerul Apărării Naționale.
Decret 873 din 18 Decembrie 2003 Președintele României Decret privind înființarea Consulatului General al României la Padova, Italia.
Decret 871 din 17 Decembrie 2003 Președintele României Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, precum și a unor alte acte normative.