Meniu

Toate legile promulgate din 2000 pana in prezent


Numarul total de legi existente:182967

Cuvant inainte: tot accessul la legislatie este oferit in mod gratuit.
Legislatia este actualizata la zi, iar tot continutul legislatiei, poate fi vazut accesand butonul "Continut" din partea dreapta a paginii.
Pentru sugestii/colaborari ne puteti contacta la 0728 787 372.

Optiuni: Puteti cauta dupa cuvinte cheie care pot fi regasite in lege, sau chiar dupa lege in formatul "00/1234".

De asemenea, puteti sa folositi functia "criterii de cautare", si sa vedeti cand apar legi, care contin cuvintele dv cheie, de cautare.

nr/data Nume actiune vizualizeaza detalii
Decizie 484 din 21 Noiembrie 2013 Curtea Constituțională a României Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11, art. 23 alin. (1)-(3) și art. 25 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații.
Decizie 482 din 21 Noiembrie 2013 Curtea Constituțională a României Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 120 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului și ale art. 373^1 alin. 1 și 2 din Codul de procedură civilă din 1865 .
Ordin 977 din 29 Noiembrie 2003 Ministerul Agriculturii Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului privind modificarea și completarea prevederilor Ordinului ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 550/2002 pentru aprobarea Regulilor și normelor tehnice privind producerea, controlul, certificarea calității și comercializarea materialului de înmulțire viticol.
Hotărâre 1396 din 27 Noiembrie 2003 Guvernul României Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor în domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Secuiesc.
Hotărâre 1394 din 27 Noiembrie 2003 Guvernul României Hotărâre privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Consiliului Local al Orașului Negrești în administrarea Ministerului Finanțelor Publice.
Ordin 868 din 6 Noiembrie 2003 Ministerul Agriculturii Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului pentru modificarea Normei sanitare veterinare privind marcarea și certificarea cărnii proaspete destinate consumului uman, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii și alimentației nr. 117/1998, cu modificările și completările ulterioare.
Decizia 428 din 18 Noiembrie 2003 Curtea Constituțională a României Decizia nr. 428 din 18 noiembrie 2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 15 lit. r) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările ulterioare.
Decizie 363 din 23 Noiembrie 2016 PRIM-MINISTRUL Decizie privind eliberarea domnului Cătălin Gâdici din funcția de subsecretar de stat la Departamentul de Informații și Protecție Internă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
Ordin 1423 din 17 Noiembrie 2016 Ministerul Transporturilor Ordin privind modificarea și completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 161/2016 pentru clasificarea aerodromurilor civile certificate din România și pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea aerodromurilor civile - RACR-AD-AADC și a Reglementării aeronautice civile române privind amenajarea, utilizarea și înregistrarea aerodromurilor civile - RACR-AD-IADC.
Decizie 362 din 23 Noiembrie 2016 PRIM-MINISTRUL Decizie privind eliberarea domnului Mihai-Cristian Mărculescu din funcția de secretar de stat la Departamentul de Informații și Protecție Internă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
Decizie 361 din 23 Noiembrie 2016 PRIM-MINISTRUL Decizie privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al doamnei Denisa Corina Tănase, secretar general al Secretariatului de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989.
Hotărâre 869 din 23 Noiembrie 2016 Guvernul României Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică și efectivele Ministerului Afacerilor Interne.
Lege 231 din 22 Noiembrie 2016 Parlamentul României Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii.
Decret 971 din 21 Noiembrie 2016 Președintele României Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii.
Hotărâre 864 din 16 Noiembrie 2016 Guvernul României Hotărâre privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru asigurarea serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice și fizice care desfășoară activități economice, dacă suprafața proprietății forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha“ și a Procedurii de acordare de la bugetul de stat a costurilor serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice și fizice care nu desfășoară activități economice, dacă suprafața proprietății forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha.
Decizie 364 din 23 Noiembrie 2016 PRIM-MINISTRUL Decizie privind eliberarea domnului Marius-Haientz Patriche din funcția de subsecretar de stat la Departamentul de Informații și Protecție Internă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
Al Al din 1 Ianuarie 2006 - Al doilea Protocol la Convenția de la Haga din 1954 pentru protecția bunurilor culturale în caz de conflict armat.
Decret 911 din 6 Iulie 2006 Președintele României Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea celui de Al doilea Protocol la Convenția de la Haga din 1954 pentru protecția bunurilor culturale în caz de conflict armat, adoptat la Haga la 26 martie 1999.
Decret 912 din 6 Iulie 2006 Președintele României Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001.
Lege 285 din 6 Iulie 2006 Parlamentul României Lege privind ratificarea celui de Al doilea Protocol la Convenția de la Haga din 1954 pentru protecția bunurilor culturale în caz de conflict armat, adoptat la Haga la 26 martie 1999.
Hotărâre 888 din 5 Iulie 2006 Guvernul României Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2006 al Companiei Naționale "Loteria Română" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice.
Lege 286 din 6 Iulie 2006 Parlamentul României Lege pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001.
Ordin 182 din 18 Iulie 2019 Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare Ordin pentru aprobarea Ghidului privind dezvoltarea și evaluarea culturii de securitate nucleară.
Hotărâre 549 din 31 Iulie 2019 Guvernul României Hotărâre privind modificarea și completarea, după caz, a descrierii tehnice a unor bunuri imobile aparținând domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și în concesiunea Companiei Naționale „Administrația Porturilor Dunării Maritime“ - S.A. Galați, din portul Galați, portul Tulcea și portul Brăila, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a executării lucrărilor de cadastru și publicitate imobiliară.
Decizie 260 din 23 Aprilie 2019 Curtea Constituțională a României Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (55) și (13) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice.