Meniu

Toate legile promulgate din 2000 pana in prezent


Numarul total de legi existente:182967

Cuvant inainte: tot accessul la legislatie este oferit in mod gratuit.
Legislatia este actualizata la zi, iar tot continutul legislatiei, poate fi vazut accesand butonul "Continut" din partea dreapta a paginii.
Pentru sugestii/colaborari ne puteti contacta la 0728 787 372.

Optiuni: Puteti cauta dupa cuvinte cheie care pot fi regasite in lege, sau chiar dupa lege in formatul "00/1234".

De asemenea, puteti sa folositi functia "criterii de cautare", si sa vedeti cand apar legi, care contin cuvintele dv cheie, de cautare.

nr/data Nume actiune vizualizeaza detalii
Hotărâre 152 din 11 Ianuarie 2001 Guvernul României Hotărâre privind numirea în funcția de subprefect al județului Vrancea.
Hotărâre 156 din 11 Ianuarie 2001 Guvernul României Hotărâre privind eliberarea din funcția de prefect al județului Tulcea.
Ordin 1618 din 24 Octombrie 2000 Ministerul Apelor Ordin al ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului pentru aprobarea secțiunilor reprezentative din cadrul Sistemului național de supraveghere a calității apelor.
Hotărâre 157 din 11 Ianuarie 2001 Guvernul României Hotărâre privind numirea în funcția de prefect al județului Tulcea.
Hotărâre 151 din 11 Ianuarie 2001 Guvernul României Hotărâre privind eliberarea din funcția de subprefect al județului Vrancea.
Hotărâre 158 din 11 Ianuarie 2001 Guvernul României Hotărâre privind eliberarea din funcția de subprefect al județului Tulcea.
Hotărâre 149 din 11 Ianuarie 2001 Guvernul României Hotărâre privind eliberarea din funcția de prefect al județului Vrancea.
Hotărâre 150 din 11 Ianuarie 2001 Guvernul României Hotărâre privind numirea în funcția de prefect al județului Vrancea.
Convenția Convenția din 1 Ianuarie 2006 - Convenția Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de ființe umane.
Ordin 153 din 27 Iunie 2006 Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Ordin al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind controlul bolii de Newcastle (pseudopesta aviară).
Decret 931 din 10 Iulie 2006 Președintele României Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de ființe umane, adoptată la 3 mai 2005, deschisă spre semnare și semnată de România la Varșovia la 16 mai 2005.
Decizia 506 din 15 Iunie 2006 Curtea Constituțională a României Decizia nr. 506 din 15 iunie 2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 179/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 340/2004 privind instituția prefectului.
Ordin 156 din 28 Iunie 2006 Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Ordin al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 95/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condițiile de sănătate a animalelor și modelele de certificate veterinare pentru importul de carne proaspătă de pasăre din țări terțe, cu modificările ulterioare.
Lege 300 din 11 Iulie 2006 Parlamentul României Lege pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de ființe umane, adoptată la 3 mai 2005, deschisă spre semnare și semnată de România la Varșovia la 16 mai 2005.
Ordin 1093 din 26 Iulie 2019 Ministerul Transporturilor Ordin privind desemnarea Autorității Aeronautice Civile Române în calitate de autoritate competentă pentru exercitarea atribuțiilor privind certificarea și supravegherea persoanelor și organizațiilor care fac obiectul Regulamentului (UE) nr. 395/2018 al Comisiei din 13 martie 2018 de stabilire a normelor detaliate pentru operarea baloanelor în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1.139/2018 al Parlamentului European și al Consiliului.
Ordin 185 din 22 Iulie 2019 Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru determinarea concentrației de radon în aerul din interiorul clădirilor și de la locurile de muncă.
Decizie 302 din 7 Mai 2019 Curtea Constituțională a României Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 27 alin. (3) și alin. (5) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și ale art. 8 lit. e) din Legea poliției locale nr. 155/2010.
Decizie 223 din 23 Martie 2011 Comisia de Supraveghere a Asigurărilor Decizie privind sancționarea Societății Comerciale INTERCAPITAL ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activității .
Norme - din 24 Martie 2011 Ministerul Finanțelor Publice Norme metodologice privind informațiile obligatorii care se înscriu în ordinele de plată pentru Trezoreria Statului prin care contribuabilii persoane fizice efectuează plăți către bugetele componente ale bugetului general consolidat prin contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanțelor Publice și informațiile cuprinse în mesajul electronic de plăți care se transmite în sistem informatic de către instituțiile de credit inițiatoare.
Ordin 1801 din 24 Martie 2011 Ministerul Finanțelor Publice Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind informațiile obligatorii care se înscriu în ordinele de plată pentru Trezoreria Statului prin care contribuabilii persoane fizice efectuează plăți către bugetele componente ale bugetului general consolidat prin contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanțelor Publice și informațiile cuprinse în mesajul electronic de plăți care se transmite în sistem informatic de către instituțiile de credit inițiatoare.
Ordin 73 din 1 Aprilie 2011 Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale Ordin pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a programelor de restructurare/reconversie a plantațiilor viticole, derulate cu sprijin comunitar pentru campaniile 2008/2009-2013/2014, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 247/2008.
Hotărâre 337 din 30 Martie 2011 Guvernul României Hotărâre privind modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.076/2010 pentru aprobarea plății contribuțiilor voluntare, în lei, ale României la Centrul de informare al ONU și la Fondul Națiunilor Unite pentru Copii pe anul 2010.
Ordin 67 din 28 Martie 2011 Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a condițiilor specifice și a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăți directe și plăți naționale directe complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu și zone defavorizate.
Decizie 224 din 23 Martie 2011 Comisia de Supraveghere a Asigurărilor Decizie privind sancționarea Societății Comerciale ABADO SYNERGIC DEVELOPMENT BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activității.
Decizie 10 din 22 Ianuarie 2014 PRIM-MINISTRUL Decizie privind eliberarea domnului general de brigadă cu o stea Burlui Ion din funcția de inspector general al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.