Meniu

Toate legile promulgate din 2000 pana in prezent


Numarul total de legi existente:182967

Cuvant inainte: tot accessul la legislatie este oferit in mod gratuit.
Legislatia este actualizata la zi, iar tot continutul legislatiei, poate fi vazut accesand butonul "Continut" din partea dreapta a paginii.
Pentru sugestii/colaborari ne puteti contacta la 0728 787 372.

Optiuni: Puteti cauta dupa cuvinte cheie care pot fi regasite in lege, sau chiar dupa lege in formatul "00/1234".

De asemenea, puteti sa folositi functia "criterii de cautare", si sa vedeti cand apar legi, care contin cuvintele dv cheie, de cautare.

nr/data Nume actiune vizualizeaza detalii
Ordin 167 din 24 Iulie 2019 Autoritatea Națională de Reglementareîn Domeniul Energiei Ordin privind aprobarea Metodologiei de monitorizare a pieței cu amănuntul de energie electrică.
Hotărâre 5 din 17 Iulie 2019 Banca Națională a României Hotărâre privind radierea Societății MILLENNIUM LEASING IFN - S.A. din Registrul general și, implicit, interzicerea desfășurării activității de creditare.
Decizie 264 din 23 Aprilie 2019 Curtea Constituțională a României Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 121 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat.
Ordin 1082 din 25 Iulie 2019 Ministerul Transporturilor Ordin privind modificarea și completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.252/2014 pentru aprobarea criteriilor minime de pregătire și perfecționare a personalului navigant maritim român și a sistemului de recunoaștere a brevetelor și a certificatelor de capacitate.
Ordin 490 din 21 Noiembrie 2003 Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat Ordin al directorului general al Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat privind aprobarea Ghidului pentru instalarea echipamentelor electronice destinate prelucrării informațiilor clasificate - DS 6.
Ordin 920 din 27 Noiembrie 2003 Ministerul Transporturilor Ordin al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Regulamentului de navigație pe lacul Snagov.
Decizia 377 din 14 Octombrie 2003 Curtea Constituțională a României Decizia nr. 377 din 14 octombrie 2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 22, art. 23 lit. b), c) și i) și ale art. 231 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, republicată, cu modificările ulterioare.
Ordin 491 din 21 Noiembrie 2003 Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat Ordin al directorului general al Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat pentru aprobarea Normelor metodologice privind protecția informațiilor clasificate în cadrul activităților contractuale NATO.
Decizie 1351dinEN din 27 Noiembrie 2003 Autoritatea Națională de Reglementareîn Comunicații Decizie a președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Comunicații privind condițiile și procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor poștale.
R 1 din 6 Ianuarie 2009 Banca Națională a României Regulament pentru modificarea Regulamentului nr. 11/2007 privind autorizarea instituțiilor de credit, persoane juridice române, și a sucursalelor din România ale instituțiilor de credit din state terțe.
Lista 4 din 9 Ianuarie 2009 Autoritatea Electorală Permanentă Lista partidelor politice, alianțelor politice și electorale, organizațiilor cetățenilor români aparținând minorităților naționale și a candidaților independenți pentru care a fost depus până la data de 9 ianuarie 2009 raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (11) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, cu modificările și completările ulterioare, pentru alegerile locale parțiale desfășurate conform Hotărârii Guvernului nr. 1.395/2008 privind stabilirea datei alegerilor locale parțiale pentru alegerea primarului în Circumscripția electorală comunală Borănești, județul Ialomița.
Ordin 18 din 9 Ianuarie 2009 Ministerul Finanțelor Publice Ordin al ministrului finanțelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 3.756/2008 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și ale obligațiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii ianuarie 2009.
Hotărâre 2 din 9 Ianuarie 2009 Guvernul României Hotărâre pentru acordarea subvențiilor pe produse și a subvențiilor privind protecția socială pe anul 2009 la Ministerul Economiei pentru sectorul minier.
Ordin 5913 din 13 Noiembrie 2008 Comisia Centrală Fiscală Ordin al ministrului educației, cercetării și tineretului pentru aprobarea Metodologiei privind regimul manualelor școlare în învățământul preuniversitar.
Decret 8 din 13 Ianuarie 2009 Președintele României Decret pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar.
Decret 7 din 13 Ianuarie 2009 Președintele României Decret pentru constatarea vacanței unui post de membru al Guvernului.
Decret 982 din 16 Septembrie 2021 Președintele României Decret pentru promulgarea Legii privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie.
Lege 227 din 16 Septembrie 2021 Parlamentul României Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, precum și pentru unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a referendumului național pentru revizuirea Constituției.
Ordin 4981 din 23 August 2021 Ministerul Educației Ordin privind acordarea autorizației de funcționare provizorie pentru nivelul de învățământ „gimnazial“ din cadrul unității de învățământ preuniversitar particular Școala Primară „School of London“ din municipiul Constanța.
Decret 983 din 16 Septembrie 2021 Președintele României Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, precum și pentru unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a referendumului național pentru revizuirea Constituției.
Lege 226 din 16 Septembrie 2021 Parlamentul României Lege privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie.
Ordin 2757 din 23 Decembrie 2013 Ministerul Muncii Ordin privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, al ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al ministrului sănătății nr. 1.045/2.084/793/2012 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate“.
Ordin 38 din 14 Ianuarie 2014 Ministerul Dezvoltării Regionale Și Administrației Publice Ordin privind constituirea Comitetului de evaluare a propunerilor finale de proiect pentru implementarea obiectivului 1 al Ariei de concentrare 4 - îmbunătățirea mediului înconjurător din cadrul „Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse“.
Ordin 1580 din 23 Decembrie 2013 Ministerul Sănătății Ordin privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, al ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al ministrului sănătății nr. 1.045/2.084/793/2012 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate“.
Ordin 1977 din 9 Decembrie 2013 Ministerul Finanțelor Publice Ordin privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, al ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al ministrului sănătății nr. 1.045/2.084/793/2012 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate“.