Meniu

Toate legile promulgate din 2000 pana in prezent


Numarul total de legi existente:182967

Cuvant inainte: tot accessul la legislatie este oferit in mod gratuit.
Legislatia este actualizata la zi, iar tot continutul legislatiei, poate fi vazut accesand butonul "Continut" din partea dreapta a paginii.
Pentru sugestii/colaborari ne puteti contacta la 0728 787 372.

Optiuni: Puteti cauta dupa cuvinte cheie care pot fi regasite in lege, sau chiar dupa lege in formatul "00/1234".

De asemenea, puteti sa folositi functia "criterii de cautare", si sa vedeti cand apar legi, care contin cuvintele dv cheie, de cautare.

nr/data Nume actiune vizualizeaza detalii
Ordin 5110 din 26 August 2021 Ministerul Educației Ordin privind acordarea autorizației de funcționare provizorie Asociației „Bernath Jozsef - Reformatus“ din orașul Valea lui Mihai pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița „Aranykapu“ din orașul Valea lui Mihai.
Hotărâre 1369 din 20 Decembrie 2000 Guvernul României Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 314/1999 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii viei și vinului nr. 67/1997.
Decizie 11 din 22 Ianuarie 2014 PRIM-MINISTRUL Decizie pentru eliberarea domnului Valentin Iliescu din funcția de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Gărzii Naționale de Mediu.
Decizie 13 din 22 Ianuarie 2014 PRIM-MINISTRUL Decizie privind numirea doamnei Delia Popescu în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Agenției pentru Agenda Digitală a României.
Decizie 12 din 22 Ianuarie 2014 PRIM-MINISTRUL Decizie privind numirea domnului Liviu Viorel Cârlogea în funcția de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Gărzii Naționale de Mediu.
Decret 14 din 22 Ianuarie 2014 Președintele României Decret privind conferirea Ordinului Național Pentru Merit.
Decret 13 din 22 Ianuarie 2014 Președintele României Decret privind conferirea Ordinului Virtutea Aeronautică în grad de Comandor.
Decizie 485 din 21 Noiembrie 2013 Curtea Constituțională a României Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice.
Decizie 477 din 21 Noiembrie 2013 Curtea Constituțională a României Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. XXIII din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă.
Hotărâre 25 din 15 Ianuarie 2014 Guvernul României Hotărâre privind declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național „Reabilitarea liniei c.f. Brașov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secțiunile Coșlariu-Sighișoara și Coșlariu-Simeria“.
Hotărâre 891 din 5 Iulie 2006 Guvernul României Hotărâre pentru aprobarea Protocolului dintre Ministerul Administrației și Internelor din România și Ministerul Afacerilor Interne și Serviciul Grăniceri din Republica Moldova, semnat la București la 23 martie 2006, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind readmisia străinilor, semnat la București la 27 iulie 2001.
Decizie 496 din 11 Iulie 2006 Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor Decizie a Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor pentru aprobarea Normelor privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, standardele de cunoaștere a clientelei și control intern pentru entitățile raportoare care nu sunt supuse supravegherii prudențiale a unor autorități.
Protocol Protocol din 1 Ianuarie 2006 - Protocol între Ministerul Administrației și Internelor din România și Ministerul Afacerilor Interne și Serviciul Grăniceri din Republica Moldova pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind readmisia străinilor, semnat la București la 27 iulie 2001.
Hotărâre 859 din 28 Iunie 2006 Guvernul României Hotărâre privind aprobarea ieșirii din vigoare a unor tratate internaționale în domeniul comerțului și cooperării economice.
Decizie 298 din 1 Martie 2011 Curtea Constituțională a României Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4, art. 45 și art. 59 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești.
Decizie 221 din 15 Februarie 2011 Curtea Constituțională a României Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații.
Decizie 218 din 15 Februarie 2011 Curtea Constituțională a României Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 30 din Codul familiei.
Decizie 194 din 10 Februarie 2011 Curtea Constituțională a României Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 43 și art. 97 din Codul familiei, precum și ale art. 15 și art. 16 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului.
Decizie 206 din 15 Februarie 2011 Curtea Constituțională a României Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 18-20 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional.
Decizie 174 din 8 Februarie 2011 Curtea Constituțională a României Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 77 alin. (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale și art. 95 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
Decizie 96 din 1 Februarie 2011 Curtea Constituțională a României Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 304^1 și art. 582 din Codul de procedură civilă.
Ordin 1326 din 21 Noiembrie 2016 Ministerul Sănătății Ordin pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 142/2016 privind aprobarea Planului de activități întreprinse în vederea atingerii condiționalității ex-ante asumate prin Acordul de parteneriat semnat de Guvernul României cu Comisia Europeană, a componenței și atribuțiilor Grupului decizional instituțional și a componenței și atribuțiilor grupurilor tehnice interinstituționale.
Ordin M.130 din 8 Noiembrie 2016 Ministerul Apărării Naționale Ordin privind modificarea și completarea Ordinului ministrului apărării nr. M.82/2008 pentru stabilirea domeniilor și condițiilor privind angajarea și executarea, la cerere, prin unitățile Ministerului Apărării Naționale, a prestărilor de servicii pentru persoane juridice sau pentru persoane fizice.
Ordin M.134 din 16 Noiembrie 2016 Ministerul Apărării Naționale Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naționale.
Ordin M.150 din 29 Iulie 2019 Ministerul Apărării Naționale Ordin pentru abrogarea Ordinului ministrului apărării naționale nr. M.10/2003 pentru aprobarea „S.M.G./P.F. - 3.9., Norme privind dotarea cu mijloace, materiale, aparate, instalații și echipamente de educație fizică necesare instruirii personalului din Armata României“.