Meniu

Detalii Ordin 2464 din 1 Iulie 2019


Ordin 2464 din 1 Iulie 2019

Nr: 2464/2019

Ordin privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Ministerul Finanțelor Publice a procedurilor privind stoparea/recuperarea ajutorului de stat sau de minimis, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 324/2016.

De cine a fost data legea: Ministerul Finanțelor Publice

Ministerul Finanțelor Publice -- Ordin ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE ORDIN privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Ministerul Finantelor Publice a procedurilor privind stoparea/recuperarea ajutorului de stat sau de minimis, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 324/2016 În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, ministrul finantelor publiceemite următorul ordin: MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I , Nr. 657/7.VIII.2019 2 Art. I.— Normele metodologice pentru aplicarea de către Ministerul Finantelor Publice a procedurilor privind stoparea/recuperarea ajutorului de stat sau de minimis, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 324/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 228 din 28 martie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 1. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins: aArt. 15. — Rata dobânzii utilizată pentru determinarea cuantumului dobânzii de recuperat, prevăzută la art. 14 lit. k), se aplică de la data la care a fost plătit ajutorul de stat/de minimis/ajutorul de stat individual ce trebuie recuperat până la data recuperării. Cu toate acestea, în cazul în care trece mai mult de un an de la data la care a fost plătit ajutorul de stat/de minimis/ajutorul de stat individual ce trebuie recuperat și până la data recuperării ajutorului, dobânda se recalculează la intervale de un an, având ca bază rata de referintă în vigoare în momentul recalculării comunicată de către Comisia Europeană pentru România.” 2. După articolul 15 se introduce un nou articol, articolul 15 1 , cu următorul cuprins: aArt. 15 1 . — Mecanismul de recuperare în cazul în care ajutorul de stat/de minimis/ajutorul de stat individual plătit se recuperează proportional cu gradul de nerealizare a obligatiilor asumate conform mentiunilor speciale prevăzute în acordul pentru finantare, precum și al dobânzii ce trebuie recuperate este următorul. a) în situatia în care ajutorul de stat/de minimis/ajutorul de stat individual a fost acordat într-o singură tranșă, acesta se recuperează din tranșa unică; la acesta se adaugă dobânda calculată de la data plătii conform prevederilor nationale și comunitare în domeniu; b) în situatia în care ajutorul de stat/de minimis/ajutorul de stat individual a fost acordat în mai multe tranșe, acesta se recuperează astfel: (i) când valoarea de recuperat este mai mică decât ultima tranșă a ajutorului de stat, aceasta se recuperează din ultima tranșă; la aceasta se adaugă dobânda calculată de la data plătii ultimei tranșe conform prevederilor comunitare în domeniu; (ii)când valoarea de recuperat este mai mare decât ultima tranșă a ajutorului de stat, aceasta se recuperează începând cu ultima tranșă, urmând apoi tranșele anterioare în ordine inversă de cum au fost plătite, până la atingerea sumei ce trebuie recuperată; la valoarea de recuperat se adaugă dobânda calculată de la data fiecărei plăti aferente tranșei din care se recuperează ajutorul de stat.” Art. II.— Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul finantelor publice, Eugen Orlando Teodorovici București, 1 iulie 2019. Nr. 2.464.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I , Nr. 657/7.VIII.2019 3 MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTITĂTII NATIONALE. a); b); c); d); e); f); g); h); i); j); k); l); m)

Link monitorul oficial.
Ultima actualizare: 2024-03-19 15:18:27

Data adaugarii:2023-12-05 17:07:31

Pentru sugestii/colaborari ne puteti contacta la 0728 787 372.

Pentru colaborari, putem ajuta pe partea de digitalizare SSM, sau software facut la comanda (website, aplicatii, automatizari etc)