Meniu

Detalii Ordin 3241dinC din 22 Decembrie 2008


Ordin 3241dinC din 22 Decembrie 2008

Nr: 3241/2008

Ordin al ministrului justiției privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane.

De cine a fost data legea: Ministerul Justiției

Ministerul Justiției -- privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane Având în vedere rapoartele depuse în temeiul art. 17 alin. 1 din Legea cetățeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de Comisia pentru cetățenie, constituită potrivit art. 13 alin. 1 din aceeași lege, constatând îndeplinite condițiile prevăzute de art. 10 1 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 18 alin. 1 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare, ministrul justițieiemite următorul ordin: Art. 1. — Se aprobă cererile de redobândire a cetățeniei române persoanelor care au avut această cetățenie și au solicitat redobândirea ei, cu menținerea domiciliului în străinătate, prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin. Art. 2. — Se aprobă cererile de redobândire a cetățeniei române persoanelor care au avut această cetățenie și au solicitat redobândirea ei, cu stabilirea domiciliului în România, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin. Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Ministrul justiției, Theodor Cătălin Nicolescu, secretar de stat București, 22 decembrie 2008. Nr. 3.241/C. ANEXA Nr. 1 LISTA persoanelor care solicită redobândirea cetățeniei române, cu menținerea domiciliului în străinătate 1. Albot Alexei, fiul lui Anton (născut la 16.01.1937 în localitatea Florești) și Pelaghia, născut la data de 23 august 1961 în localitatea Ghindești, județul Soroca, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chișinău, str. Hristo Botev nr. 25. (635/2004) 2. Baxanean Anghelina, fiica lui Catișev Andrei și Valentina (fiica lui Slavenco Constantin și Ana, născută la 13.12.1926 în localitatea Grigoriopol), născută la data de 27 iunie 1975 în localitatea Grigoriopol, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Sipoteni, str. Ștefan cel Mare nr. 202, raionul Călărași. (14.058/2003) 3. Bejenari Angela, fiica lui Vanica Valerian (născut la 22.06.1934 în localitatea Dubăsari) și Olga, născută la data de 19 iulie 1969 în localitatea Molovata, județul Dubăsari, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chișinău, str. N. Titulescu nr. 47, bl. 2, ap. 26. (771/2004) Copii minori: Bejenari Radu, născut la data de 29.05.1992, și Bejenari Aurelia, născută la data de 29.08.2001. 4. Bejenari Leonid, fiul lui Ilie (născut la 27.07.1935 în localitatea Dubăsari) și Ana, născut la data de 6 ianuarie 1966 în localitatea Molovata, județul Dubăsari, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chișinău, str. N. Titulescu nr. 47, bl. 2, ap. 26. (772/2004) 5. Berco Tatiana, fiica lui Șeica Nicolae (născut la 15.10.1919 în localitatea Ivanovca) și Ana, născută la data de 9 octombrie 1965 în localitatea Mirești, județul Hîncești, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chișinău, str. Ion Inculeț nr. 25. (2.642/2003) Copii minori: Berco Maxim, născut la data de 27.07.1993. 6. Beschieru Ion, fiul lui Mihail (născut la 29.03.1937 în localitatea Șoldănești) și Maria, născut la data de 30 ianuarie 1963 în localitatea Sămășcani, județul Șoldănești, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chișinău, bd. Mircea cel Bătrân nr. 17, bl. 1, ap. 8. (434/2004) Copii minori: Beschieru Andrian, născut la data de 7.12.1990. 7. Beschieru Viorica, fiica lui Ion (fiul lui Mihail, născut la 29.03.1937 în localitatea Șoldănești) și Valentina, născută la data de 24.02.1988 în localitatea Chișinău, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chișinău, bd. Mircea cel Bătrân nr. 17, bl. 1, ap. 8. (434/2004) 8. Bețișor Aliona, fiica lui Ion (fiul lui Nicolae, născut la 1.11.1925 în localitatea Cimișlia) și Galina, născută la data de 21 februarie 1984 în localitatea Chișinău, județul Chișinău, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chișinău, str. Mit. Gurie Grosu nr. 1, ap. 56. (494/2004) 9. Bețivu Marin, fiul lui Ion și Lidia (fiica lui Spînu Vasile, născut la 13.09.1924 în localitatea Bălți, și Maria), născut la data de 1 iulie 1978 în localitatea Ismail, Odesa, Ucraina, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chișinău, bd. Traian nr. 6, bl. 1, ap. 86. (514/2004)10. Bivol Lucia, fiica lui Coadă Nicolae (fiul lui Efrosenia, născută la 21.12.1923 în localitatea Telenești) și Elena, născută la data de 29 decembrie 1979 în localitatea Telenești, județul Telenești, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chișinău, str. V. Belinski nr. 67, ap. 48. (3.867/2004) Copii minori: Bivol Cătălin, născut la data de 21.03.2005. 11. Bîrca Lilia, fiica lui Racu Ion (născut la 20.05.1928 în localitatea Telenești) și Olga, născută la data de 26 iunie 1967 în localitatea Chițcanii Vechi, județul Telenești, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chișinău, bd. Cuza Vodă nr. 8, ap. 43. (2.824/2005) Copii minori: Bîrca Vadim, născut la data de 2.12.1991. 12. Bolocan Lazar, fiul lui Radu (născut la 22.01.1939 în localitatea Cupca) și Viorica, născut la data de 31 ianuarie 1968 în localitatea Cupca, raionul Hliboca, Cernăuți, Ucraina, cetățean ucrainean, cu domiciliul actual în Ucraina, localitatea Cupca, raionul Hliboca, Cernăuți. (16.613/2003) Copii minori: Bolocan Ionuț, născut la data de 19.05.1996. 13. Bublițchi Alexandra, fiica lui Doncila Gheorghe și Parascovia (născută la 27.04.1920 în localitatea Susleni), născută la data de 17 martie 1949 în localitatea Susleni, județul Orhei, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chișinău, bd. Moscova nr. 22. (7.971/2003) 14. Bublițchi Victor, fiul lui Nicolae (născut în anul 1906 în localitatea Țaul) și Ana, născut la data de 17 octombrie 1945 în localitatea Țaul, județul Dondușeni, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chișinău, bd. Moscova nr. 22, ap. 4. (7.967/2003) 15. Bublițchi Victoria, fiica lui Victor (fiul lui Nicolae și Ana, născută la 22.06.1910 în localitatea Țaul) și Alexandra, născută la data de 21 mai 1975 în localitatea Chișinău, județul Chișinău, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chișinău, bd. Moscova nr. 22, ap. 4. (11.071/2003) 16. Bulat Ghenadie, fiul lui Ion (fiul lui Constantin, născut la 1.01.1930 în localitatea Soroca) și Lidia, născut la data de 14 aprilie 1980 în localitatea Soroca, județul Soroca, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în localitatea Soroca, Str. -la Renașterii nr. 28. (2.747/2004) 17. Burcă Victoria, fiica lui Boris și Vera (fiica lui Sandu Mihail, născut la 20.10.1915 în localitatea Fălești), născută la data de 28 noiembrie 1976 în localitatea Telenești, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chișinău, str. Busuiocești nr. 16, ap. 85. (268/2006) 18. Buzdugan Alexandru, fiul lui Alexandru (fiul lui Ion, născut la 7.01.1930 în localitatea Lăpușna) și Ludmila, născut la data de 26 iunie 1981 în localitatea Cociulia, județul Cantemir, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Cania, str. M. Eminescu 62, județul Cantemir. (433/2006) 19. Camaev Iurie, fiul lui Ion și Nina (născută la 17.12.1933 în localitatea Ciocîlteni, raionul Telenești), născut la data de 13 februarie 1964 în localitatea Orhei, județul Orhei, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Orhei, Str. Unirii nr. 134, ap. 7. (807/2003) Copii minori: Camaeva Iana, născută la data de 22.12.2001. 20. Capațîna Vladislav, fiul lui Andrei și Elizaveta (fiica lui Isac și Alexandra, născută la 24.12.1923 în localitatea Pohorniceni), născut la data de 1 noiembrie 1970 în localitatea Orhei, județul Orhei, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chișinău, str. Potîrnichi nr. 46. (5.911/2003) 21. Carauș Ioana, fiica lui Stan Efim și Ana (născută la 15.08.1926 în localitatea Sadova), născută la data de 25 iunie 1954 în localitatea Scoreni, județul Chișinău, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chișinău, Str. Romană nr. 2, bl. 2, ap. 58. (138/2004) 22. Catană Pavel, fiul lui Pavel (fiica lui Alexandru și Sofia, născut la 19.09.1915 în localitatea Lăpușna) și Vasilisa, născut la data de 27 noiembrie 1976 în localitatea Tomai, județul Leova, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Tomai, județul Leova. (12.263/2003) 23. Cazacu Elena, fiica lui Constantin și Eleonora (născut la 21.08.1919 în localitatea Bălți), născută la data de 31 mai 1958 în localitatea Hîjdieni, județul Glodeni, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chișinău, Str. Independenței nr. 14, bl. 2, ap. 36. (13.827/2003) Copii minori: Burcovschii Alexandru, născut la data de 4.06.1992. 24. Cătană Pavel, fiul lui Pavel și Ana (fiica lui Cojocaru Nicolae și Anastasia, născută la 30.11.1930 în localitatea Hîncești), născut la data de 5 ianuarie 1980 în localitatea Cărpineni, județul Lăpușna, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Hîncești, Str. 31 August nr. 13. (4.980/2003) 25. Cernei Serghei, fiul lui Efim (născut la 17.09.1937 în localitatea Soroca) și Mihalcian Zinovia, născut la data de 2 mai 1971 în localitatea Redi-Cereșnovăț, județul Soroca, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Slobozia, str. Lenina nr. 54, ap. 63. (8.896/2003) 26. Cernei Vera, fiul lui Rusu Ion (născut la 24.06.1927 în localitatea Buciumeni) și Ana, născută la data de 5 mai 1974 în localitatea Gherman, județul Ungheni, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chișinău, str. P. Zadnipru nr. 15, bl. 1, ap. 32. (3.672/2006) Copii minori: Cernei Andrei, născut la 14.10.1992, și Cernei Dana, născută la 14.10. 2004. 27. Chisaru Mihail, fiul lui Vasile (născut la 23.01.1930 în localitatea Bălți) și Ana, născut la data de 10 noiembrie 1951 în localitatea Bălți, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Sîngerei, Str. Independenței 58, ap. 3. (420/2006) 28. Chitoroagă Natalia, fiica lui Grigore (fiul lui Chiril, născut la 11.04.1920 în localitatea Fălești) și Lidia, născută la data de 30 septembrie 1982 în localitatea Chișinău, județul Chișinău, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Trușeni, str. Buiucani nr. 1, județul Chișinău. (1.524/2004) 29. Cojușneanu Alexaandru, fiul lui Leon (născut în anul 1935 în localitatea Orhei) și Elena, născut la data de 3 mai 1966 în localitatea Chiștelnița, județul Orhei, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chișinău, str. Grenoble nr. 165, bl. 1, ap. 52. (12.871/2003) Copii minori: Cojușneanu Nicolae, născut la data de 18.03.1993. 30. Cojușneanu Larisa, fiica lui Alexandru (fiul lui Leon, născut în anul 1935 în localitatea Orhei) și Ana, născută la data de 2 iulie 1989 în localitatea Cucioaia, județul Bălți, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chișinău, str. Grenoble nr. 165, bl. 1, ap. 52. (12.871/2003) MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I , Nr. 29/15.I.2009 2431. Corețchi Ana, fiica lui Gheorghe (născut la 5.04.1931 în localitatea Criuleni) și Elena, născută la data de 21 aprilie 1975 în localitatea Bălășești, județul Criuleni, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chișinău, str. Sucevița nr. 22, bl. 2, ap. 24. (894/2004) Copii minori: Popescu Pavel, născut la data de 24.07.2001. 32. Cornescu Ana, fiica lui Ion (fiul lui Tudor, născut la 19.11.1921 în localitatea Cimișlia) și Feodosia, născută la data de 24 martie 1983 în localitatea Cimișlia, județul Cimișlia, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Cimișlia, str. Matei Cibotari nr. 3. (754/2004) 33. Covali Olga, fiica lui Igor și Galina (fiica lui Iurașco Petru, născut la 29.03.1931 în localitatea Ungheni, și Vasilisa), născută la data de 4 februarie 1985 în localitatea Chișinău, județul Chișinău, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chișinău, str. Șt. Neaga nr. 26, bl. 4. (497/2004) 34. Cozmolici Nicolae, fiul lui Petru și Alexandra (fiica lui Pîrțac Nicolae și Maria, născută la 1.11.1919 în localitatea Năpădeni), născut la data de 21 august 1983 în localitatea Bușila, județul Ungheni, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Bușila, județul Ungheni. (829/2004) 35. Damaschin Ghenadie, fiul lui Nicolae (fiul lui Petru, născut la 14.08.1913 în localitatea Lăpușna) și Maria, născut la data de 6 august 1968 în localitatea Mihailovca, județul Cimișlia, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Cimișlia, str. Mihai Eminescu nr. 44, ap. 33. (3.434/2004) 36. Damaschin Nina, fiica lui Bulancea Diomid (născut la 6.08.1929 în localitatea Ungheni) și Arghira, născută la data de 16 ianuarie 1966 în localitatea Cotireni, județul Ungheni, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chișinău, str. Albișoara nr. 78, bl. 2, ap. 48. (728/2004) 37. Danila Vasile, fiica lui Iustin (născut la 1.06.1917 în localitatea Călărași) și Irina, născută la data de 27 martie 1947 în localitatea Onișcani, județul Călărași, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chișinău, bd. Moscova nr. 20, bl. 3, ap. 103. (779/2004) 38. Donțul Maria, fiica lui Damaschin Vasile (născut la 2.07.1913 în localitatea Chișinău) și Ana, născută la data de 10 mai 1955 în localitatea Trușeni, județul Strășeni, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Trușeni, Str. 1 Mai nr. 2. (974/2004) 39. Dreglea Octavian, fiul lui Leonid (fiul lui Olga, născută la 2.04.1935 în localitatea Cantemir) și Svetlana, născut la data de 22 decembrie 1981 în localitatea Filipeni, județul Leova, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Hănăseni Noi, județul Leova. (545/2004) 40. Driga Iurie, fiul lui Ștefan și Elena (fiica lui Șchiopu Leonid și Efrosinia, născută în anul 1918 în localitatea Cioburciu), născut la data de 7 octombrie 1983 în localitatea Cocieri, județul Chișinău, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chișinău, str. Nicolae Milescu Spătaru nr. 23, ap. 259. (9.899/2003) 41. Erhan Ghenadie, fiul lui Valentin și Maria (fiica lui Guzun Gheorghe, născut la 6.04.1928 în localitatea Fundul Galbenei, județul Hîncești), născut la data de 14 ianuarie 1979 în localitatea Fundul Galbenei, județul Hîncești, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chișinău, Str. Voluntarilor nr. 12, bl. 2, ap. 28. (2.941/2006) 42. Erhan Maria, fiica lui Guzun Gheorghe (născut la 6.04.1928 în localitatea Fundul Galbenei, județul Hîncești) și Nadejda, născută la data de 2 septembrie 1953 în localitatea Fundul Galbenei, județul Hîncești, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chișinău, Str. Voluntarilor nr. 12, bl. 2, ap. 28. (2.943/2006) 43. Erhan Nicolae, fiul lui Andrei (fiul lui Efim, născut la 1.04.1911 în localitatea Strășeni) și Elena, născut la data de 13 decembrie 1983 în localitatea Chișinău, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Grătiești, str. Cișmele nr. 27. (2.782/2006) 44. Erhan Valentin, fiul lui Elena (născută la 28.08.1937 în localitatea Fundul Galbenei, județul Hîncești), născut la data de 27 aprilie 1957 în localitatea Fundul Galbenei, județul Hîncești, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Fundul Galbenei, județul Hîncești. (2.940/2006) 45. Funieru Eugenia, fiica lui Valeriu (fiul lui Vasile și Vera, născută la 18.04.1922 în localitatea Cojusna) și Alexandra, născută la data de 1 februarie 1983 în localitatea Cojusna, județul Strășeni, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Cojusna, județul Strășeni. (172/2004) 46. Glanzer Sherry, fiica lui Samy (născut la 1.09.1937 în localitatea Constanța) și Hedith, născută la data de 25 august 1975 în localitatea Petah Tikva, Israel, cetățean israelian, cu domiciliul actual în Israel, str. Meron 34, ap. 7, Mevaseret Tzion, cod 90805. (2.031/2005) 47. Gondiu Lucia, fiica lui Lesnic Dumitru (născut la 7.05.1917 în localitatea Edineț) și Eugenia, născută la data de 15 aprilie 1961 în localitatea Cepeleuți, județul Edineț, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chișinău, str. Mihai Sadoveanu nr. 28, ap. 12. (8.934/2003) Copii minori: Gondiu Cristian, născut la data de 11.09.1997. 48. Gorincioi Madina, fiica lui Mihail (fiul lui Ștefan, născut la 20.05.1920 în localitatea Ungheni) și Tatiana, născută la data de 22 ianuarie 1978 în localitatea Ungheni, județul Ungheni, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova. (13.882/2003) Copii minori: Locules Mihail, născut la data de 24.06.2001. 49. Griciuc Cristina, fiica lui Iftodii Vasile și Anastasia (fiica lui Boțan Afanasie și Stepanida, născută la data de 27.04.1931 în localitatea Chișinău), născută la data de 29 noiembrie 1976 în localitatea Cojușna, județul Chișinău, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chișinău, str. Albișoara nr. 76, bl. 8, ap. 8. (6.916/2003) Copii minori: Griciuc Constantin, născut la data de 6.07.2001. 50. Grozav Veronica, fiica lui Ion (fiul lui Gheorghe, născut la 23.04.1910 în localitatea Chișinău) și Nina, născută la data de 23 aprilie 1980 în localitatea Trușeni, județul Strășeni, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Trușeni, str. Constantin Stere nr. 31, județul Chișinău. (2.254/2004) 51. Guțu Anatolii, fiul lui Dumitru (născut la 26.10.1932 în localitatea Trinca) și Maria, născut la data de 3 decembrie 1960 în localitatea Trinca, județul Edineț, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Trinca, raionul Edineț. (5.408/2003) 52. Guzun Nina, fiica lui Grubleac Ștefan (născut la 1.07.1923 în localitatea Păscăuți, raionul Rîșcani) și Maria, născută la data de 20 martie 1950 în localitatea Păscăuți, județul Rîșcani, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chișinău, Str. Trandafirilor nr. 11, bl. 1, ap. 37. (3.314/2006) MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I , Nr. 29/15.I.2009 2553. Hajdău Viorica, fiica lui Revenco Vasile (născut la 5.04.1929 în localitatea Cureșnița, județul Soroca) și Elena, născută la data de 20 octombrie 1964 în localitatea Cureșnița, județul Soroca, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chișinău, str. T. Mălai nr. 11. (4.199/2004) 54. Hariton Vasile, fiul lui Vasile (născut la data de 12.02.1922 în localitatea Coștangalia, raionul Cantemir) și Ana, născut la data de 14 ianuarie 1957 în localitatea Coștangalia, raionul Cantemir, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Cahul, str. Ion Creangă nr. 23. (3.095/2006) 55. Lazu Eugeniu, fiul lui Mihail și Ecaterina (fiica lui Batog Tudor și Teodora, născută la 11.02.1916 în localitatea Peciște), născut la data de 9 martie 1980 în localitatea Chișinău, județul Chișinău, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Cornești, str. Muzicescu nr. 26, ap. 25, județul Ungheni. (12.400/2003) 56. Liciman Ghenadie, fiul lui Mihail și Elena (fiica lui Șarbei Petru, născut la 10.01.1919 în localitatea Limbenii Noi, raionul Glodeni și Ana), născut la data de 30 iulie 1974 în localitatea Limbenii Noi, raionul Glodeni, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Limbenii Noi, raionul Glodeni. (989/2004) Copii minori: Liciman Elena, născută la data de 22.08.2000, și Liciman Mihaela, născută la data de 19.11.2002. 57. Lisnic Victoria, fiica lui Vladimir (fiul lui Andrei, născut la 3.12.1928 în localitatea Șerpeni și Maria) și Zinaida, născută la data de 19 iunie 1983 în localitatea Șerpeni, județul Chișinău, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Șerpeni, județul Chișinău. (358/2003) 58. Lozinschi Alexandru, fiul lui Victor (fiul lui Alexandru, născut la 5.04.1913 în localitatea Călărași) și Xenia, născut la data de 19 noiembrie 1983 în localitatea Călărași, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Călărași, str. Alexandru cel Bun nr. 60, ap. 28. (3.600/2006) 59. Luca Vladimir, fiul lui Andrei (fiul lui Ion, născut la 2.09.1924 în localitatea Costești, județul Ialoveni) și Galina, născut la data de 22 aprilie 1984 în localitatea Costești, județul Ialoveni, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Costești, județul Ialoveni. (2.518/2006) 60. Luchian Oleg, fiul lui Andrei (născut la 12.06.1937 în localitatea Tighina) și Alexandra, născut la data de 24 mai 1974 în localitatea Talmaza, județul Tighina, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Talmaza, Str. Nistrului nr. 118, raionul Ștefan Vodă. (378/2006) 61. Lupan Iuliu, fiul lui Alexei și Larisa (fiica lui Popov Nicolae, născut la 12.05.1911 în localitatea Lăpușna), născut la data de 8 august 1987 în localitatea Chișinău, județul Chișinău, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chișinău, str. M. Sadoveanu nr. 2, ap. 75. (14.770bis/2003) 62. Lupei Sergiu, fiul lui Ion (fiul lui Daniel, născut la 17.12.1907 în localitatea Nisporeni) și Alexandra, născut la data de 1 august 1979 în localitatea Vărzărești, județul Nisporeni, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, județul Nisporeni, localitatea Vărzărești. (3.218/2005) Copii minori: Lupei Marius, născut la data de 17.06.2003. 63. Lupu Anatolie, fiul lui Mazîlo Simion (fiul lui Ion, născut la 14.01.1906 în localitatea Chișinău) și Ana, născut la data de 26 august 1971 în localitatea Chișinău, județul Chișinău, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Colonița, județul Chișinău. (741/2004) Copii minori: Lupu Stas, născut la data de 29.03.2002, și Lupu Vlad, născut la data de 15.05.1995. 64. Marcenco Angela, fiica lui Nicolae (născut la 15.07.1937 în localitatea Metlașevca) și Serafima, născută la data de 10 octombrie 1972 în localitatea Logîlniceni, județul Rezina, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chișinău, str. Gheorghe Cașu nr. 20 bl. 3. (3.045/2002) 65. Marcenco Aurel, fiul lui Levința Ion (născut la 18.02.1935 în localitatea Ciocîlteni) și Maria, născut la data de 1 iunie 1968 în localitatea Inești, județul Telenești, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, județul Telenești, localitatea Zahareuca. (15.911/2003) 66. Mazîlo Grigore, fiul lui Simion (fiul lui Ion, născut la 14.01.1906 în localitatea Chișinău) și Ana, născut la data de 14 februarie 1969 în localitatea Chișinău, județul Chișinău, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Colonița, județul Chișinău. (751/2004) Copii minori: Mazîlo Eugeniu, născut la data de 29.10.1997, și Mazîlo Ana, născută la data de 29.07.1996. 67. Melnic Ghenadie, fiul lui Veaceslav și Eugenia (fiica lui Savciuc Iacob, născut la 17.10.1921 în localitatea Trifănești, și Anastasia), născut la data de 27 iunie 1975 în localitatea Florești, județul Soroca, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Florești, Str. Prieteniei nr. 32. (2.604/2003) Copii minori: Melnic Alina, născută la data de 25.12.2000. 68. Melnic Ina, fiica lui Lungu Valeriu (fiul lui Dumitru, născut la 27.06.1924 în localitatea Rădulenii Vechi, și Zinaida) și Liubovi, născută la data de 28 decembrie 1977 în localitatea Florești, județul Soroca, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Florești, Bd. Victoriei nr. 53 aA”, județul Soroca. (2.606/2003) 69. Moga Violeta, fiica lui Andrei (fiul lui Vasile, născut la 2.03.1927 în localitatea Peresecina, și Maria) și Natalia, născută la data de 23 septembrie 1978 în localitatea Peresecina, județul Orhei, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Peresecina, Butoiaș, județul Orhei. (5.998/2003) 70. Moraru Nicolae, fiul lui Ion (fiul lui Dumitru și Ecaterina, născută la 2.02.1921 în localitatea Hărășeni) și Maria, născut la data de 19 decembrie 1967 în localitatea Iargara, județul Lăpușna, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Cricova, str. Luceafărul nr. 9. (177/2004) Copii minori: Moraru Vladislav, născut la data de 24.05.1993, și Moraru Anastasia, născută la data de 25.04.2003. 71. Nagurnea Elena, fiica lui Ion (fiul lui Ilie și Efimia, născută la 28.09.1934 în localitatea Echimăuți) și Vera, născută la data de 6 februarie 1983 în localitatea Lozova, județul Chișinău, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Lozova, str. Ion Creangă nr. 130, județul Strășeni. (17.014/2003) 72. Olaru Andrei, fiul lui Constantin și Elena (fiica lui Sava, născut la 15.11.1925 în localitatea Ungheni, și Eugenia), născut la data de 29 iulie 1987 în localitatea Ungheni, județul Ungheni, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chișinău, str. P. Zadnipru nr. 2, bl. 1, ap. 78. (3.746/2004) MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I , Nr. 29/15.I.2009 2673. Olaru Diana, fiica lui Constantin și Elena (fiica lui Pălitu Sava, născut la 15.11.1925 în localitatea Ungheni, și Eugenia), născută la data de 9 martie 1981 în localitatea Ungheni, județul Ungheni, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chișinău, str. P. Zadnipru nr. 2, bl. 1, ap. 78. (3.746/2004) 74. Olaru Elena, fiica lui Sava (născut la 15.11.1925 în localitatea Ungheni) și Eugenia, născută la data de 20 mai 1954 în localitatea Rădeni, județul Ungheni, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chișinău, str. P. Zadnipru nr. 2, bl. 1, ap. 78. (3.275/2004) 75. Olaru Leonid, fiul lui Petru (născut în anul 1930 în localitatea Bălți) și Zinaida, născut la data de 4 iunie 1959 în localitatea Mărăndeni, județul Bălți, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chișinău, str. P. Zadnipru nr. 4, bl. 1, ap. 334. (495/2004) 76. Oncea Veaceslav, fiul lui Manoli Gheorghe (fiul lui Ion, născut la 24.06.1921 în localitatea Orhei) și Tamara, născut la data de 23 iunie 1971 în localitatea Orhei, județul Orhei, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chișinău, str. Alecu Russo nr. 61, ap. 102. (1.042/2004) 77. Onu Tatiana, fiica lui Ion și Elena (fiica lui Matei Tudor, născut în anul 1921 în localitatea Cimișlia), născută la data de 5 mai 1982 în localitatea Cimișlia, județul Cimișlia, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Cimișlia, str. Ștefan cel Mare nr. 98, ap. 9. (62/2006) 78. Opinca Ana, fiica lui Țonici Isac (născut la 9.05.1925 în localitatea Rezina) și Vasilița, născută la data de 8 august 1962 în localitatea Cuizăuca, județul Rezina, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Cuizăuca, județul Rezina. (675/2004) Copii minori: Opinca Mariana, născută la data de 30.12.1998. 79. Palii Natalia, fiica lui Ambrosi Nicolai (fiul lui Fiodor și Vera, născută la 15.01.1920 în localitatea Orhei) și Lionida, născută la data de 5 mai 1977 în localitatea Chișinău, județul Chișinău, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chișinău, bd. Traian nr. 18, bl. 1, 49. (16.691/2003) Copii minori: Palii Dana, născută la data de 22.08.1998, și Palii Maria-Victoria, născută la data de 27.08.2003. 80. Panici Ala, fiica lui Vasile (născut la 1.11.1922 în localitatea Vărăncău, județul Soroca) și Eugenia, născută la data de 1 aprilie 1959 în localitatea Văscăuți, județul Soroca, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chișinău, str. Ginta Latină nr. 11, ap. 38. (2.333/2004) 81. Pavlov Andrei, fiul lui Vasile și Maria (fiica lui Maicu Vasile, născut la 28.08.1936 în localitatea Glodeni, și Nina), născut la data de 23 octombrie 1984 în localitatea Limbenii Noi, județul Glodeni, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Limbenii Noi, județul Glodeni. (12.309/2003) 82. Pavlov Maria, fiica lui Maicu Vasile (născut la 28.08.1936 în localitatea Glodeni) și Nina, născută la data de 12 martie 1961 în localitatea Limbenii Noi, județul Glodeni, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Limbenii Noi, județul Glodeni. (12.308/2003) 83. Petraru Ecaterina, fiica lui Vasile și Maria (fiica lui Ojog Andrei, născut la 6.05.1920 în localitatea Bălășești, raionul Sîngerei), născută la data de 28 februarie 1989 în localitatea Pepeni, raionul Sîngerei, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Pepeni, raionul Sîngerei. (2.461/2006) 84. Petraru Maria, fiica lui Ojog Andrei (născut la 6.05.1920 în localitatea Bălășești, raionul Sîngerei) și Ecaterina, născută la data de 17 noiembrie 1952 în localitatea Bălășești, raionul Sîngerei, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Pepeni, raionul Sîngerei. (2.461/2006) 85. Pisarenco Olga, fiica lui Peatcovschi Ghenadie și Lidia (fiica lui Marciuc Valeri, născut la 7.05.1932 în localitatea Iarova, raionul Soroca), născută la data de 4 iunie 1984 în localitatea Iarova, județul Soroca, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Iarova, județul Soroca. (2.755/2006) 86. Plămădeală Corina, fiica lui Țurcanu Tudor și Ana (fiica lui Hatnag Ion și Pelaghia, născută la 8.10.1909 în localitatea Chișinău), născută la data de 17 aprilie 1979 în localitatea Horești, județul Chișinău, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Horești, raionul Ialoveni. (13.443/2003) Copii minori: Plămădeală Adrian, născut la data de 1.12.2005. 87. Plămădeală Victor, fiul lui Gheorghe (născut la 30.07.1928 în localitatea Chișinău) și Alexandra, născut la data de 3 aprilie 1967 în localitatea Ulmu, județul Chișinău, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Ulmu, str. Calinina, raionul Ialoveni. (11.736/2003) 88. Pleșca Elena, fiica lui Dodon Vasile (născut la 22.09.1938 în localitatea Călărași) și Eugenia, născută la data de 22 aprilie 1962 în localitatea Vărzăreștii Noi, județul Călărași, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn nr. 19, bl. 1, ap. 48. (16.100/2003) 89. Pleșca Ghenadie, fiul lui Afanasie (născut la 6.07.1936 în localitatea Lapatnic, județul Edineț) și Ioana, născut la data de 13 septembrie 1976 în localitatea Edineț, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Edineț, str. Boris Glavan nr. 5. (3.372/2006) 90. Pleșca Olga, fiica lui Pavel și Elena (fiica lui Dodon Vasile, născut la 22.09.1938 în localitatea Călărași), născută la data de 17 august 1989 în localitatea Chișinău, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn nr. 19, bl. 1, ap. 48. (16.100/2003) 91. Plotnic Marina, fiica lui Nicolae și Svetlana (fiica lui Braguța Alexandru, născut la 25.02.1935 în localitatea Vasilcău, județul Soroca), născută la data de 24.05.1990 în localitatea Soloneț, raionul Soroca, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Florești, str. Vasile Lupu nr. 9. (5.696/2004) 92. Plotnic Silvia, fiica lui Nicolae și Svetlana (fiica lui Braguța Alexandru, născut la 25.02.1935 în localitatea Vasilcău, județul Soroca), născută la data de 25.11.1986 în localitatea Buțeni, raionul Hîncești, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Florești, str. Vasile Lupu nr. 9. (5.696/2004) 93. Plotnic Svetlana, fiica lui Braguța Alexandru (născut la 25.02.1935 în localitatea Vasilcău, județul Soroca) și Evdochia, născută la data de 13 octombrie 1961 în localitatea Vasilcău, județul Soroca, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Florești, str. Vasile Lupu nr. 9. (5.696/2004) 94. Popa Mariana, fiica lui Tudor (fiul lui Leonid, născut la 9.08.1934 în localitatea Bălășești, și Maria) și Alexandra, născută la data de 30 iulie 1985 în localitatea Bălășești, raionul Sîngerei, județul Bălți, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Bălășești, raionul Sîngerei. (4.692/2004) MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I , Nr. 29/15.I.2009 2795. Racoviță Elisaveta, fiica lui Curjos Nicolae și Ecaterina (născută la 10.08.1927 în localitatea Andrușul de Jos), născută la data de 3 noiembrie 1958 în localitatea Andrușul de Jos, județul Cahul, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Andrușul de Sus, județul Cahul. (12.369/2003) 96. Rașcu Eugeniu, fiul lui Ion și Valentina (fiica lui Chiriac Vasile, născut la 11.03.1925 în localitatea Hîncești, și Ecaterina), născut la data de 2 decembrie 1983 în localitatea Sofia, județul Hîncești, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Rîșcani, str. Florilor nr. 4/2 cămin, județul Chișinău. (4.096/2004) 97. Revenco Ana, fiica lui Palancean Alexei și Ecaterina (fiica lui Clichici Petru, născut la 13.02.1923 în localitatea Lozova), născută la data de 21 mai 1977 în localitatea Ștefan-Vodă, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chișinău, șos. Muncești nr. 788, ap. 63. (856/2004) 98. Rotaru Angela, fiica lui Gheorghe și Feodora (născută la 21.04.1930 în localitatea Cahul), născută la data de 19 august 1964 în localitatea Chișinău, județul Chișinău, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chișinău, Str. Teilor nr. 5, ap. 11. (2.543/2004) 99. Rotaru Serghei, fiul lui Vasile (fiul lui Ion, născut la 19.04.1913 în localitatea Călărași) și Lidia, născut la data de 20 iunie 1979 în localitatea Hîrjauca, județul Călărași, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chișinău, str. C. Tofan nr. 43, ap. 3. (569/2004) Copii minori: Rotaru Iulia, născută la data de 6.07.2002. 100. Sanduleac Tatiana, fiica lui Victor și Larisa (fiica lui Zderciuc Vladimir, născut la 9.02.1920 în localitatea Berești, județul Bălți), născută la data de 14 februarie 1984 în localitatea Zagarancea, județul Ungheni, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Zagaragea, județul Ungheni. (3.250/2006) 101. Siroteanu Dumitru, fiul lui Leonid (fiul lui Tudor, născut la 11.01.1924 în localitatea Fălești) și Lucica, născut la data de 21 august 1978 în localitatea Chișinău, județul Chișinău, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Codru, str. Grenoble nr. 130, bl. 1, ap. 40, județul Chișinău. (1.464/2004) 102. Sirotina Alisa, fiica lui Anatolie și Violeta, născută la data de 31.08.1988 în localitatea Chișinău, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chișinău, str. Liviu Deleanu nr. 5, bl. 4.A, ap. 32. (27/2004) 103. Sirotina Violeta, fiica lui Rotaru Sava și Ecaterina (născută la 13.06.1930 în localitatea Șișcani), născută la data de 19 aprilie 1964 în localitatea Boghiceni, județul Lăpușna, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chișinău, str. Liviu Deleanu nr. 5, bl. 4.A, ap. 32. (27/2004) 104. Sîrbu Nina, fiica lui Stepan Iacob (născut la 4.01.1915 în localitatea Ungheni) și Nadejda, născută la data de 14 mai 1965 în localitatea Sinești, județul Ungheni, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chișinău, str. Matei Basarab nr. 16, bl. 1, ap. 35. (875/2004) Copii minori: Sîrbu Dan, născut la data de 22.06.1992. 105. Sîrbu Olga, fiica lui Vasile (fiul lui Pantelimon, născut la 30.07.1930 în localitatea Soroca) și Maria, născută la data de 23 iulie 1983 în localitatea Chișinău, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chișinău, str. Gh. Asachi 53, ap. 3. (426/2006) 106. Sîrbu Sergiu, fiul lui Vasile (fiul lui Pantelimon, născut la 30.07.1930 în localitatea Ștefănești) și Maria, născut la data de 10 decembrie 1981 în localitatea Chișinău, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chișinău, str. Gh. Asachi nr. 53, ap. 3. (435/2006) 107. Solcan Elena, fiica lui Gheorghe și Vera (fiica lui Bucur Serghei și Elena, născută la 15.10.1935 în localitatea Copăceni, raionul Sîngerei), născută la data de 8 decembrie 1987 în localitatea Copăceni, județul Sîngerei, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Copăceni, județul Sîngerei. (4.068/2006) 108. Sorocean Eugenia, fiica lui Tudor (născut la 19.02.1922 în localitatea Florești) și Vasilița, născută la data de 5 mai 1953 în localitatea Domulgeni, județul Florești, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Prajila, județul Florești. (1.421/2004) 109. Spătaru Mihail, fiul lui Vasile (născut la 10.03.1940 în localitatea Limbenii Vechi) și Elena, născut la data de 15 noiembrie 1960 în localitatea Limbenii Vechi, județul Glodeni, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Limbenii Vechi, județul Bălți. (13.320/2003) 110. Starciuc Olga, fiica lui Drozdovschi Vladimir (născut la data de 5.07.1936 în localitatea Cahul) și Maria, născută la data de 2 aprilie 1972 în localitatea Slobozia Mare, județul Cahul, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chișinău, str. Ion Vodă nr. 7, ap. 1. (4.985/2003) Copii minori: Starciuc Ana, născută la data de 29.01.1993. 111. Stasii Ion, fiul lui Dumitru și Ala (născută la 27.03.1928 în localitatea Chișinău), născut la data de 23 februarie 1961 în localitatea Puhăceni, județul Chișinău, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Puhăceni, raionul Anenii Noi. (11.965/2003) 112. Stăvilă Iurie, fiul lui Dumitru (fiul lui Gheorghe născut la 12.10.1925 în localitatea Hîrtopul Mic) și Tatiana, născut la data de 12 aprilie 1984 în localitatea Chișinău, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chișinău, str. Calea Orheiului 107, ap. 42. (81/2008) 113. Stegarescu Vitalie, fiul lui Petru (fiul lui Andrei, născut la 20.01.1914 în localitatea Chișinău) și Nadejda, născut la data de 29 iulie 1981 în localitatea Ialoveni, județul Chișinău, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Ialoveni, str. Dacia nr. 27. (14.732/2003) 114. Stratan Sergiu, fiul lui Gheorghe și Elena (fiica lui Zazuleac Casian și Polexenia, născută la 17.01.1915 în localitatea Călărași), născut la data de 22 decembrie 1983 în localitatea Călărași, județul Ungheni, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Călărași, str. Bojole nr. 23, ap. 6, județul Ungheni. (7.142/2003) 115. Straticiuc Antonina, fiica lui Anatolie (fiul lui Ștefan, născut la 22.02.1922 în localitatea Lăpușna) și Ludmila, născută la data de 1 august 1986 în localitatea Chișinău, județul Chișinău, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chișinău, str. Sarmizegetusa nr. 94, bl. 1, ap. 36. (5.683/2004) 116. Sturdza Vitalie, fiul lui Ion (fiul lui Eugeniu, născut la 24.07.1928 în localitatea Călărași) și Ludmila, născut la data de 12 martie 1982 în localitatea Chișinău, județul Chișinău, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chișinău, str. Miron Costin nr. 20, ap. 140. (505/2004) MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I , Nr. 29/15.I.2009 28117. Șalari Galina, fiica lui Ilarion (născut la 22.06.1933 în localitatea Cimișlia) și Vera, născută la data de 22 octombrie 1962 în localitatea Mihailovca, județul Lăpușna, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chișinău, str. Cetatea Chilia nr. 72. (866/2004) 118. Șapoval Ion, fiul lui Gheorghe și Valentina (fiica lui Amarii Gheorghe, născut la 10.03.1940 în localitatea Călărași), născut la data de 28 februarie 1983 în localitatea Călărași, județul Călărași, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Călărași, str. Bojole nr. 41, ap. 27. (3.646/2005) 119. Șibarov Alexandru, fiul lui Pavel și Olga (fiica lui Gîncu Ion, născut la 17.05.1900 în localitatea Vîprova, județul Orhei, și Alexandra), născut la data de 18 septembrie 1974 în localitatea Tohatin, județul Chișinău, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Tohatin, județul Chișinău. (781/2004) 120. Șibarov Eugeniu, fiul lui Pavel și Olga (fiica lui Gîncu Ion, născut la 17.05.1900 în localitatea Vîprova, județul Orhei, și Alexandra), născut la data de 12 noiembrie 1975 în localitatea Chișinău, județul Chișinău, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chișinău, Tohatin. (744/2004) 121. Șuiu Grigore, fiul lui Chiril (născut la 11.04.1920 în localitatea Fălești) și Nadejda, născut la data de 5 februarie 1956 în localitatea Musteața, județul Fălești, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Trușeni, str. Buiucani nr. 1, județul Chișinău. (1.590/2004) 122. Șuiu Irina, fiica lui Grigore (fiul lui Chiril, născut la 11.04.1920 în localitatea Fălești) și Lidia, născută la data 11.10.1987 în localitatea Chișinău, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Trușeni, str. Buiucani nr. 1, județul Chișinău. (1.590/2004) 123. Șuiu Lidia, fiica lui Onei Vasile (născut la 20.07.1922 în localitatea Fălești) și Maria, născută la data de 13 august 1958 în localitatea Musteața, județul Florești, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Trușeni, str. Buiucani nr. 1, județul Chișinău. (1.600/2004) 124. Șuiu Vitalie, fiul lui Grigore (fiul lui Chiril, născut la 11.04.1920 în localitatea Fălești) și Lidia, născut la data de 2 iulie 1981 în localitatea Chișinău, județul Chișinău, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Trușeni, str. Buiucani nr. 1, județul Chișinău. (1.589/2004) 125. Teșcureanu Veronica, fiica lui Chira Victor și Valentina (fiica lui Chirilovici Leon și Varvara, născută la 15.02.1907 în localitatea Milești), născută la data de 16 mai 1979 în localitatea Milești, județul Nisporeni, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Cricova, Str. Păcii nr. 61. (32/2004) Copii minori: Teșcureanu Ludmila, născută la data de 26.02.1997, și Teșcureanu Tudor, născut la data de 16.01.2000. 126. Timofti Valentina, fiica lui Tudor (fiul lui Gheorghe, născut la 15.11.1924 în localitatea Buda, raionul Călărași, și Emilia) și Elena, născută la data de 6 decembrie 1979 în localitatea Călărași, județul Ungheni, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Călărași, str. Ion Neculce nr. 63, județul Ungheni. (15.015/2003) 127. Toderean Tatiana, fiica lui Ștefan (născut la 1.05.1935 în localitatea Cernăuți) și Ana, născută la data de 21 iunie 1972 în localitatea Cernăuți, Ucraina, cetățean ucrainean, cu domiciliul actual în Ucraina, localitatea Ceahor, raionul Hliboca, Cernăuți. (2.025/2005) Copii minori: Toderean Vadim, născut la data de 4.12.1995. 128. Toderean Vasile, fiul lui Ivan și Evghenia (fiica lui Lodba Nicolai, născut în anul 1904 în localitatea Valea Cosminului, raionul Hliboca, și Maria), născut la data de 17 octombrie 1972 în localitatea Corovia, raionul Hliboca, Cernăuți, Ucraina, cetățean ucrainean, cu domiciliul actual în Ucraina, localitatea Corovia, raionul Hliboca, Cernăuți. (2.026/2005) 129. Tomin Andrei, fiul lui Stanislav (fiul lui Vasile, născut la 1.01.1937 în localitatea Sîngerei) și Larisa, născut la data de 25 martie 1982 în localitatea Chișinău, județul Chișinău, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Sîngereii Noi. (673/2004) 130. Tomin Larisa, fiica lui Ivanov Valeri (născut la 11.07.1922 în localitatea Ceadîr-Lunga) și Maria, născută la data de 19 februarie 1961 în localitatea Basarabeasca, județul Basarabeasca, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Sîngereii Noi. (667/2004) 131. Tomin Oleg, fiul lui Stanislav și Larisa (fiica lui Ivanov Valeri, născut la 11.07.1922 în localitatea Ceadîr-Lunga), născut la data de 6.07.1987 în localitatea Chișinău, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Sîngereii Noi. (667/2004) 132. Turea Natalia, fiica lui Ion (fiul lui Vasile, născut la 7.09.1919 în localitatea Bălți) și Ecaterina, născută la data de 11 septembrie 1979 în localitatea Pepeni, județul Bălți, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Pepeni, raionul Sîngerei. (418/2004) 133. Țapcov Vadim, fiul lui Victor și Varvara (fiica lui Padure Gheorghe, născut la 31.08.1928 în localitatea Krasnoilsk, raionul Storojineț, Cernăuți), născut la data de 6 iulie 1989 în localitatea Chișinău, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chișinău, str. N. Spătarul Milescu nr. 9, ap. 1. (84/2004) 134. Țapcov Varvara, fiica lui Padure Gheorghe (născut la 31.08.1928 în localitatea Krasnoilsk, raionul Storojineț, Cernăuți) și Viorica, născută la data de 23 decembrie 1956 în localitatea Krasnoilsk, raionul Storojineț, Cernăuți, Ucraina, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chișinău, str. N. Spătarul Milescu nr. 9, ap. 1. (84/2004) 135. Țapcov Vitalie, fiul lui Victor și Varvara (fiica lui Padure Gheorghe, născut la 31.08.1928 în localitatea Krasnoilsk, raionul Storojineț, Cernăuți), născut la data de 14 mai 1985 în localitatea Chișinău, județul Chișinău, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chișinău, str. N. Spătarul Milescu nr. 9, ap. 1. (85/2004) 136. Țurcanu Mihail, fiul lui Gheorghe (născut la 17.03.1923 în localitatea Rădenii Vechi) și Maria, născut la data de 14 august 1960 în localitatea Rădenii Vechi, județul Ungheni, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chișinău, str. Frumușica nr. 2, ap. 16. (4.729/2003) 137. Ungureanu Diana, fiica lui Viorel (fiul lui Vasile născut la 8.06.1925 în Cernăuți) și Maria, născută la data de 9 octombrie 1982 în localitatea Cernăuți, Ucraina, cetățean ucrainean, cu domiciliul actual în Ucraina, localitatea Cernăuți, str. Golovna nr. 204, bl. D, nr. 5. (3.914/2006) 138. Ungureanu Lilia, fiica lui Sergiu și Ecaterina (fiica lui Alexei, născut la 26.06.1936 în localitatea Mereșeni, și Elena), născută la data de 4 februarie 1982 în localitatea Chișinău, județul Chișinău, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chișinău, str. Albișoara nr. 84, bl. 3, ap. 88. (8.948/2003) MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I , Nr. 29/15.I.2009 29MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I , Nr. 29/15.I.2009 30 139. Ursachi Alexei, fiul lui Ion și Anastasia (fiica lui Petcu Emanoil și Pelaghia, născută la 8.03.1909 în localitatea Rublenița), născut la data de 28 martie 1977 în localitatea Rublenița, județul Soroca, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Rublenița, județul Soroca. (14.246/2003) 140. Vanica Ina, fiica lui Gheorghe și Maria (fiica lui Cernogal Nicolae și Alexandra, născută în anul 1921 în localitatea Pepeni), născută la data de 6 mai 1973 în localitatea Sîngerei, județul Bălți, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chișinău, bd. Dacia nr. 73, bl. 1, ap. 40. (13.745/2003) 141. Veșca Ion, fiul lui Mihail (fiul lui Vladimir și Maria, născută la 6.07.1919 în localitatea Trifănești) și Eugenia, născut la data de 24 martie 1972 în localitatea Alexăndreni, județul Sîngerei, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Grigorești, județul Sîngerei. (7.934/2003) 142. Vicol Valeriu, fiul lui Simion (născut la 1.08.1928 în localitatea Bolțun) și Maria, născut la data de 9 decembrie 1971 în localitatea Bolțun, județul Ungheni, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chișinău, Str. Independenței nr. 14, bl. 2, ap. 2. (3.983/2002) 143. Vrabie Lucia, fiica lui Andrei (fiul lui Iacob, născut la 8.10.1904 în localitatea Tîrșiței, și Maria) și Maria, născută la data de 13 aprilie 1976 în localitatea Chișinău, județul Chișinău, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chișinău, Bd. Moscovei nr. 14, ap. 12. (3.452/2003) 144. Vrabii Elena, fiica lui Pavel (născut la 4.08.1929 în localitatea Bobeica) și Elisaveta, născută la data de 21 mai 1959 în localitatea Bobeica, județul Lăpușna, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Bubuieci, str. Ștefan cel Mare nr. 23, ap. 29, județul Chișinău. (662/2003) ANEXA Nr. 2 LISTA persoanelor care solicită redobândirea cetățeniei române, cu stabilirea domiciliului în România 1. Alexandru Olga, fiica lui Tofan Tudor (născut la 5.10.1935 în localitatea Orhei) și Eugenia, născută la data de 26 iulie 1960 în localitatea Bănești, județul Telenești, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chișinău, str. Albișoara nr. 80, bl. 6, ap. 123. (11.094/2003) 2. Arnaut Ludmila, fiica lui Petru și Fedosia (fiica lui Sîrbu Pantelimon și Marina, născută la 16.06.1920 în localitatea Cimișlia), născută la data de 25 octombrie 1983 în localitatea Cimișlia, județul Cimișlia, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Cimișlia, str. Mihai Eminescu nr. 44, ap. 26. (5.419/2004) 3. Așihin Neli, fiica lui Iaroslav (fiul lui Anatolii, născut în anul 1934 în localitatea Florești) și Valentina, născută la data de 11 septembrie 1984 în localitatea Chișinău, județul Chișinău, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Frumușica, raionul Florești. (2.610/2005) 4. Bivol Valeriu, fiul lui Vasile (fiul lui Pimen și Maria, născută la 5.07.1922 în localitatea Costești) și Eugenia, născut la data de 7 octombrie 1977 în localitatea Costești, județul Chișinău, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Ivancea, județul Orhei. (9.994/2003) 5. Borozneț Zinaida, fiica lui Cerchez Ion (născut la 24.03.1938 în localitatea Nisporeni) și Ana, născută la data de 15 decembrie 1970 în localitatea Boldurești, județul Nisporeni, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Budești, raionul Criuleni. (2.352/2004) Copii minori: Borozneț Iurie, născut la data de 21.10.1995. 6. Bugacevschi Ecaterina, fiica lui Ion și Elena (fiica lui Oncu Grigore, născut la 15.06.1917 în localitatea Slobozia- Hodorogea, județul Orhei), născută la data de 7 mai 1984 în localitatea Chiperceni, județul Orhei, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Slobozia-Hodorogea, județul Orhei. (176/2006) 7. Chiper Doina, fiica lui Terenti și Elena (fiica lui Alcaz Vasile, născut la 30.01.1917 în localitatea Cetireni), născut la data de 1 mai 1980 în localitatea Delacău, raionul Anenii Noi, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Delacău, raionul Anenii Noi. (269/2006) 8. Chira Artur, fiul lui Victor (fiul lui Serghei, născut la 1.10.1914 în localitatea Sîngerei) și Valentina, născut la data de 28 aprilie 1973 în localitatea Drăgănești, județul Bălți, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, județul Bălți, str. Ștefan cel Mare nr. 36, ap. 15. (13.235/2003) Copii minori: Chira Ruxanda, născută la data de 10.12.1997, și Chira Radu-Dumitru, născut la data de 20.10.2004. 9. Chira Oxana, fiica lui Maxim Petru (fiul lui Ion, născut la 29.03.1919 în localitatea Soroca) și Varvara, născută la data de 27 aprilie 1977 în localitatea Soroca, județul Soroca, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Bălți, str. Ștefan cel Mare nr. 36, ap. 15. (13.234/2003) 10. Cioara Inga, fiica lui Roșioru Nicolae (fiul lui Vasile, născut în anul 1935 în localitatea Chișinău) și Alexandra, născută la data de 25 septembrie 1982 în localitatea Trușeni, județul Chișinău, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Trușeni, Str. Chișinăului nr. 58, raionul Strășeni. (3.721/2006) 11. Ciupercă Eugeniu, fiul lui Tudor (născut la 22.03.1938 în localitatea Bălți) și Lidia, născut la data de 17 februarie 1977 în localitatea Catranîc, județul Fălești, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Soroca, Str. Sînzienilor nr. 29. (1.816/2004) 12. Creciun Diana, fiica lui Andrei (fiul lui Dumitru, născut în anul 1930 în localitatea Cahul) și Nelea, născută la data de 11 noiembrie 1984 în localitatea Slobozia Mare, județul Cahul, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Vulcănești, raionul Slobozia Mare, Str. Tineretului. (1.529/2006)13. Crîșmaru Ana, fiica lui Gheorghe (fiul lui Liuba, născută la 29.10.1924 în localitatea Nisporeni) și Eleonora, născută la data de 27 octombrie 1980 în localitatea Ciorești, județul Nisporeni, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Ciorești, județul Nisporeni. (2.344/2005) 14. Decuseară Anastasia, fiica lui Iacob și Ecaterina (fiica lui Iacob, născut la 9.10.1923 în localitatea Chișinău), născută la data de 21 august 1986 în localitatea Horești, județul Chișinău, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Horești, raionul Ialoveni. (13.455/2003) 15. Decuseară Ecaterina, fiica lui Gore Iacob (născut la 9.10.1923 în localitatea Chișinău) și Anastasia, născută la data de 5 martie 1962 în localitatea Horești, județul Chișinău, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Horești, raionul Ialoveni. (13.455/2003) 16. Decuseară Vitalie, fiul lui Iacob și Ecaterina (fiica lui Iacob, născut la 9.10.1923 în localitatea Chișinău), născut la data de 29 octombrie 1987 în localitatea Horești, județul Chișinău, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Horești, raionul Ialoveni. (13.455/2003) 17. Frumuzachi Fiodor, fiul lui Fiodor și Maria (fiica lui Radu Dumitru, născut în anul 1919 în localitatea Cîrpești, și Ecaterina), născut la data de 3 aprilie 1974 în localitatea Sărățica Nouă, județul Lăpușna, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chișinău, Str. Bulgară nr. 3, ap. 3. (7.344/2003) 18. Gavriliuc Agnesa, fiica lui Rotari Vasile și Raisa (născută la 25.04.1938 în localitatea Arionești), născută la data de 29 aprilie 1971 în localitatea Visoca, județul Soroca, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Bălți, str. Puiu V. nr. 1. (14.297/2003) Copii minori: Gavriliuc Loredana, născută la data de 12.10.2000. 19. Levinte Nadejda, fiica lui Vasile (fiul lui Ion, născut la 14.02.1919 în localitatea Costești, raionul Ialoveni) și Stela, născută la data de 6 aprilie 1984 în localitatea Chișinău, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Codru, str. Drumul Schinoasei str.-la 3 nr. 9 A. (4.147/2006) 20. Lozovanu Lucia, fiica lui Dumitru (fiul lui Gheorghe, născut la 18.10.1910 în localitatea Strășeni) și Svetlana, născută la data de 13 februarie 1983 în localitatea Lozova, județul Strășeni, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Lozova, str. Huțuleauca nr. 21, județul Strășeni. (798/2004) 21. Morari Petru, fiul lui Ion (născut la data de 20.09.1933 în localitatea Ciuflești, județul Tighina) și Nadejda, născut la data de 24 aprilie 1962 în localitatea Ciuflești, județul Tighina, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Ciuflești, județul Tighina. (409/2003) 22. Novac Ina, fiica lui Alexei (fiul lui Pavel, născut la data de 2.04.1924 în localitatea Sălcuța) și Galina, născută la data de 26 februarie 1985 în localitatea Bender, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Bender, str. Internaționalistov nr. 13, ap. 15. (3.520/2006) 23. Onici Alexandru, fiul lui Victor (fiul lui Ion, născut la 19.09.1911 în localitatea Crocmaz, și Eudochia) și Nina, născut la data de 16 martie 1976 în localitatea Chișinău, județul Chișinău, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chișinău, bd. Moscova nr. 9, bl. 2, ap. 36. (5.805/2003) Copii minori: Onici Vladislav, născut la data de 28.08.2007. 24. Ostap Olga, fiica lui Dumitru (fiul lui Ion și Agafia, născută la 1.07.1918 în localitatea Gura Bîcului) și Nadejda, născută la data de 9 noiembrie 1976 în localitatea Bender, județul Bender, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chișinău, str. M. Sadoveanu nr. 6, ap. 19. (4.138/2004) 25. Petrov Dina, fiica lui Ciobanu Oleg și Tatiana (fiica lui Budu Constantin, născut la 8.09.1930 în localitatea Chișinău, și Maria), născută la data de 22 mai 1981 în localitatea Chișinău, județul Chișinău, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chișinău, str. P. Zadnipru nr. 21, ap. 70. (2.051/2005) Copii minori: Petrov Marius-Constantin, născut la data de 2.04.2004. 26. Petrovschi Roman, fiul lui Vladimir și Maria (fiica lui Bacinschi Boris, născut la 20.07.1923 în localitatea Bălți), născut la data de 25 august 1981 în localitatea Pruteni, județul Fălești, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Pruteni, județul Fălești. (3.159/2006) 27. Pitușcanu Ion, fiul lui Vasile (născut la 20.08.1931 în localitatea Pitușca) și Elena, născut la data de 2 martie 1961 în localitatea Pitușca, județul Ungheni, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Pitușca, județul Ungheni. (5.814/2003) Copii minori: Pitușcanu Agnesa, născut la data de 4.03.1999. 28. Pitușcanu Victoria, fiica lui Ion (fiul lui Vasile, născut la 20.08.1931 în localitatea Pitușca) și Nina, născută la data de 25 aprilie 1990 în localitatea Pitușca, județul Ungheni, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Pitușca, județul Ungheni. (5.814/2003) 29. Popa Olesea, fiica lui Petru (fiul lui Fedor, născut la 5.11.1927 în localitatea Nisporeni) și Elisaveta, născută la data de 1 iulie 1986 în localitatea Nisporeni, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Nisporeni, Str. 9 Mai nr. 17. (3.933/2006) 30. Popa Tatiana, fiica lui Petru și Elisaveta (fiica lui Dulea Nichifor, născut la 2.06.1913 în localitatea Nisporeni), născută la data de 16 mai 1983 în localitatea Nisporeni, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Nisporeni, Str. 9 Mai nr. 17. (1.422/2006) 31. Postolachi Victor, fiul lui Vasile (născut la 12.01.1932 în localitatea Briceni) și Ana, născut la data de 25 iulie 1957 în localitatea Mărcăuți, județul Briceni, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Trebisăuți, raionul Briceni. (16.985/2003) 32. Radu Vitalie, fiul lui Nichita (fiul lui Daniel și Teodosia, născută la 20.01.1932 în localitatea Roșu) și Nina, născut la data de 1 februarie 1976 în localitatea Cahul, județul Cahul, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Roșu, județul Cahul. (10.193/2003) Copii minori: Radu Alexandru, născut la data de 16.10.2003. 33. Radu-Tataru Maxim, fiul lui Valeriu (fiul lui Petru, născut la 21.06.1926 în localitatea Chișinău) și Maria, născut la data de 3 februarie 1984 în localitatea Chișinău, județul Chișinău, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Drochia, str. P. Halippa nr. 4. (3.554/2005) 34. Sofroni Ion, fiul lui Teodor (fiul lui Constantin și Efrosinia, născută la 7.10.1920 în localitatea Coșcodeni) și Elena, născut la data de 21 august 1974 în localitatea Coșcodeni, județul Sîngerei, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Coșcodeni, Sîngerei. (4.178/2004) 35. Șova Cornelia, fiica lui Serghei și Lidia (fiica lui Botea Vasile, născut la 15.09.1931 în localitatea Țiganca), născută la data de 3 august 1984 în localitatea Stoianovca, județul Cantemir, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Cahul, str. Ștefan cel Mare nr. 23, ap. 46. (1.259/2007) MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I , Nr. 29/15.I.2009 31MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I , Nr. 29/15.I.2009 32 36. Tichișan Iuliana, fiica lui Victor (fiul lui Fiodor, născut la 24.07.1919 în localitatea Cahul) și Ecaterina, născută la data de 14 noiembrie 1983 în localitatea Alexandru Ioan Cuza, județul Cahul, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Alexandru Ioan Cuza, str. Ștefan cel Mare nr. 222, raionul Vulcănești. (659/2005) 37. Țurcanu Cristina, fiica lui Gheorghe (fiul lui Vasile, născut în anul 1921 în localitatea Rezeni, raionul Ialoveni) și Ana, născută la data de 16 ianuarie 1986 în localitatea Stoianovca, județul Cantemir, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Stoianovca, județul Cantemir. (3.720/2006) 38. Vicol Oleg, fiul lui Ștefan și Efimia (fiica lui Urmașu Iacob, născut la 1.04.1922 în localitatea Mileștii Mici, și Marina), născut la data de 7 august 1975 în localitatea Cimișlia, județul Cimișlia, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Mileștii Mici, raionul Ialoveni. (51/2003) 39. Zorila Inna, fiica lui Petru și Natalia (fiica lui Cucier Constantin, născut la 25.05.1929 în localitatea Borisovka, raionul Tatarbunar, Odesa, și Anastasia), născută la data de 6 februarie 1980 în localitatea Borisovka, raionul Tatarbunar, Odesa, Ucraina, cetățean ucrainean, cu domiciliul actual în Ucraina, localitatea Borisovka, raionul Tatarbunar, Odesa. (2.608/2005) aMonitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282, IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala aUnirea” București și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București (alocat numai persoanelor juridice bugetare) Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro Adresa pentru publicitate: Centrul de vânzări și informare, București, șos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 și 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 și 021.410.47.23 Tiparul: aMonitorul Oficial” R.A. Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 29/15.I.2009 conține 32 de pagini. Prețul: 6,40 leiISSN 1453—4495 EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR &JUYDGY|323780]. a); b); c); d); e); f); g); h); i); j); k); l); m)

Link monitorul oficial.
Ultima actualizare: 2024-03-19 15:18:26

Data adaugarii:2023-12-05 17:08:42

Pentru sugestii/colaborari ne puteti contacta la 0728 787 372.

Pentru colaborari, putem ajuta pe partea de digitalizare SSM, sau software facut la comanda (website, aplicatii, automatizari etc)