Meniu

Detalii Lege 317 din 14 Iulie 2006


Lege 317 din 14 Iulie 2006

Nr: 317/2006

Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

De cine a fost data legea: Parlamentul României

Parlamentul României -- Lege LEGI SI DECRETE PARLAMENTUL ROMANIEI CAMERA DEPUTAfiILORSENATUL LEGE privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 33/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal Parlamentul Romanieiadopta prezenta lege. MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I , Nr. 624/19.VII.2006 2 Articol unic.— Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 33 din 19 aprilie 2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 374 din 2 mai 2006, cu urmatoarea modificare: — La articolul I punctul 2, articolul 158 1 va avea urmatorul cuprins: îRegistrul persoanelor Art. 158 1 . — Ministerul Finantelor Publice — Agentia Nationala de Administrare Fiscala va impozabile inregistrate lua masuri pentru crearea unei baze de date electronice, care sa contina informatii ca platitori de taxa pe asupra tranzactiilor desfasurate de persoanele impozabile inregistrate ca platitori de taxa valoarea adaugatape valoarea adaugata, in vederea realizarii schimbului de informatii in domeniul taxei pe valoarea adaugata cu statele membre ale Uniunii Europene.“ Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTAfiILORPRESEDINTELE SENATULUI BOGDAN OLTEANUNICOLAE VACAROIU Bucuresti, 14 iulie 2006. Nr. 317. PRESEDINTELE ROMANIEI. a); b); c); d); e); f); g); h); i); j); k); l); m)

Link monitorul oficial.
Ultima actualizare: 2024-03-19 15:18:26

Data adaugarii:2023-12-05 17:08:07

Pentru sugestii/colaborari ne puteti contacta la 0728 787 372.

Pentru colaborari, putem ajuta pe partea de digitalizare SSM, sau software facut la comanda (website, aplicatii, automatizari etc)