Meniu

Detalii Lege 318 din 14 Iulie 2006


Lege 318 din 14 Iulie 2006

Nr: 318/2006

Lege pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 168/2005 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari și Turceni, Regia Autonomă pentru Activități Nucleare - Sucursala "ROMAG-TERMO" și centralele termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene și locale.

De cine a fost data legea: Parlamentul României

Parlamentul României -- Lege pentru prorogarea termenului prevazut la art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 168/2005 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub forma de imprumut, a unor cantitati de combustibil pentru Societatea Comerciala de Producere a Energiei Electrice si Termice îTermoelectrica“ — S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari si Turceni, Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare — Sucursala îROMAG-TERMO“ si centralele termice si electrice de termoficare aflate in administrarea consiliilor judetene si locale Parlamentul Romanieiadopta prezenta lege. MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I , Nr. 624/19.VII.2006 3 Articol unic.— Termenul prevazut la art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 168/2005 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub forma de imprumut, a unor cantitati de combustibil pentru Societatea Comerciala de Producere a Energiei Electrice si Termice îTermoelectrica“ — S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari si Turceni, Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare — Sucursala îROMAG-TERMO“ si centralele termice si electrice de termoficare aflate in administrarea consiliilor judetene si locale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.110 din 8 decembrie 2005, aprobata prin Legea nr. 76/2006, cu modificarile ulterioare, se proroga pana la data de 31 octombrie 2006. Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTAfiILORPRESEDINTELE SENATULUI BOGDAN OLTEANUNICOLAE VACAROIU Bucuresti, 14 iulie 2006. Nr. 318. PRESEDINTELE ROMANIEI. a); b); c); d); e); f); g); h); i); j); k); l); m)

Link monitorul oficial.
Ultima actualizare: 2024-03-19 15:18:26

Data adaugarii:2023-12-05 17:08:07

Pentru sugestii/colaborari ne puteti contacta la 0728 787 372.

Pentru colaborari, putem ajuta pe partea de digitalizare SSM, sau software facut la comanda (website, aplicatii, automatizari etc)