Meniu

Toate legile promulgate din 2000 pana in prezent


Numarul total de legi existente:179287

Cuvant inainte: tot accessul la legislatie este oferit in mod gratuit.
Legislatia este actualizata la zi, iar tot continutul legislatiei, poate fi vazut accesand butonul "Continut" din partea dreapta a paginii.
Pentru sugestii/colaborari ne puteti contacta la 0728 787 372.

Optiuni: Puteti cauta dupa cuvinte cheie care pot fi regasite in lege, sau chiar dupa lege in formatul "00/1234".

De asemenea, puteti sa folositi functia "criterii de cautare", si sa vedeti cand apar legi, care contin cuvintele dv cheie, de cautare.

nr/data Nume actiune vizualizeaza detalii
Ordin 9511 din 27 Octombrie 2023 Serviciul Român de Informații Ordin privind aprobarea Normelor proprii de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, adaptate la specificul organizării asistenței medicale în rețeaua sanitară a ministerelor și instituțiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranței naționale și autorității judecătorești, aplicabile în relațiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești și furnizorii de servicii medicale și medicamente care aparțin acestei rețele.
Ordin 7982 din 10 August 2006 Agenția Națională de Administrare Fiscală Ordin al vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind aprobarea Documentului pentru regularizarea situației operațiunilor vamale deschise în baza prevederilor art. 27 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Ordin 7069 din 24 August 2006 Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului Ordin al președintelui Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "IMOD" - S.A. București .
Ordin 6900 din 28 Decembrie 2023 Ministerul Educației Ordin privind aprobarea Metodologiei de alocare și utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituțională a instituțiilor de învățământ superior de stat, pentru anul 2024.
Ordin 6832 din 20 Decembrie 2023 Ministerul Educației Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Naționale pentru Desegregare Școlară .
Ordin 6831 din 20 Decembrie 2023 Ministerul Educației Ordin privind aprobarea constituirii Comisiei Naționale pentru Desegregare Școlară.
Ordin 6723 din 24 Noiembrie 2023 Ministerul Educației Ordin privind acordarea autorizației de funcționare provizorie pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Postliceală F.E.G. Bacău din municipiul Bacău, județul Bacău.
Ordin 6220 din 27 Decembrie 2023 Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene și al ministrului finanțelor nr. 1.789/1.784/2022 privind înființarea Comitetului de investiții pentru Fondul de Fonduri pentru digitalizare, acțiune climatică și alte domenii de interes, finanțat din cadrul Planului național de redresare și reziliență al României.
Ordin 6059 din 30 August 2023 Ministerul Educației Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar de stat Grădinița nr. 71 din municipiul București, sectorul 3.
Ordin 5891 din 30 August 2023 Ministerul Educației Ordin privind acordarea autorizației de funcționare provizorie pentru unitatea de învățământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic „Grigore Moisil“ Deva din municipiul Deva, județul Hunedoara.
Ordin 5745dinC / 27 Decembrie 2022 Ministerul Justiției Ordin pentru aprobarea Procedurii privind înregistrarea online în vederea accesării Registrului beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor, ținut de Ministerul Justiției, de către autoritățile care au competență de supraveghere și control, organele judiciare, Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și entitățile raportoare.
Ordin 5744dinC / 27 Decembrie 2022 Ministerul Justiției Ordin pentru aprobarea Procedurii de înscriere/radiere a mențiunilor provizorii și de soluționare a neconcordanțelor în/din Registrul beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor, ținut de Ministerul Justiției.
Ordin 5704 din 28 August 2023 Ministerul Educației Ordin privind acordarea autorizației de funcționare provizorie pentru unitatea de învățământ preuniversitar de stat Școala Gimnazială Corbii Mari din comuna Corbii Mari, județul Dâmbovița.
Ordin 5666dinC / 19 Decembrie 2022 Ministerul Justiției Ordin pentru stabilirea valorii financiare a Normei de hrană nr. 12 C1 - Supliment pentru zile festive, în ziua de 25 decembrie a anului 2022.
Ordin 5309dinC / 21 Noiembrie 2022 Ministerul Justiției Ordin privind modificarea și completarea Ordinului ministrului justiției nr. 3.431/C/2019 pentru aprobarea formularelor de avize de înscriere privind înregistrările efectuate în Registrul Național de Publicitate Mobiliară și a instrucțiunilor de completare a acestor formulare.
Ordin 5307dinC / 21 Noiembrie 2022 Ministerul Justiției Ordin pentru aprobarea formatului formularului-tip de act constitutiv, a formatului cererii de înregistrare, a formatului, a elementelor de siguranță și a structurii certificatului de înregistrare, în formă letrică și electronică, a modelului declarației-tip pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității, a modelului certificatului constatator privind înregistrarea declarației pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității și a structurii identificatorului unic la nivel european - EUID.
Ordin 5236 din 28 Noiembrie 2000 Ministerul Educației Naționale Ordin al ministrului educației naționale privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului din 16-17 iulie 2001 pentru ocuparea posturilor didactice vacante din învățământul preuniversitar.
Ordin 5235 din 28 Noiembrie 2000 Ministerul Educației Naționale Ordin al ministrului educației naționale privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante din unitățile de învățământ reprezentative din învățământul preuniversitar.
Ordin 5164 din 24 Iulie 2023 Ministerul Educației Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Liceul Teoretic Creștin „Pro Deo“ din municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj.
Ordin 5098dinC / 4 Decembrie 2019 Ministerul Justiției Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului justiției, viceprim-ministru pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României, interimar, nr. 2.875/C/2019 privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate judecătorilor de la înalta Curte de Casație și Justiție și judecătorilor de la Curtea Constituțională pentru anul 2019.
Ordin 5001 din 2 Decembrie 2014 Ministerul Educației Naționale Ordin privind aprobarea programelor școlare pentru disciplina Religie, învățământ primar.
Ordin 4903 din 14 August 2006 Ministerul Educației și Cercetării Ordin al ministrului educației și cercetării pentru completarea Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 4.254/2006 privind aprobarea Listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004, pentru anul 2006 .
Ordin 4868 din 7 August 2006 Ministerul Educației și Cercetării Ordin al ministrului educației și cercetării privind suplimentul la diplomă.
Ordin 4858dinC / 24 Octombrie 2022 Ministerul Justiției Ordin privind activitatea de acordare a asistenței medicale, a tratamentului și îngrijirilor persoanelor private de libertate aflate în locurile de deținere din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor.
Ordin 4845 din 3 August 2006 Ministerul Educației și Cercetării Ordin al ministrului sănătății publice și al ministrului educației și cercetării privind modalitatea de eliberare a certificatelor și diplomelor de către Școala Națională de Sănătate Publică și Management Sanitar .